Rudolf Steen

Ordförande i Göteborgs Byggmästareförening 1914-1917

Arkitekt Frans Rudolf Steen föddes den 16 juni 1872 inom Garnisonsförsamlingen i Göteborg som äldsta sonen till byggmästare Frans Oscar Nicolaus Peterson och hans hustru Fredrica Gustafva, född Svan.

De bodde först vid Pustervik, men våren 1883 flyttade familjen till Oscar Fredriks församling, närmare bestämt till ett hus nära Masthuggstorget. Här kunde husmödrar och pigor, ty torgen besöktes mest av kvinnor förr i tiden, handla lantmannavaror och livsförnödenheter. Det hade stadens magistrat beslutat den 15 september 1876, då de diskuterade stadens allmänna försäljningsplatser och hur dessa ytor skulle användas på lämpligaste sätt. Det dröjde drygt ett år innan torget var helt iordningsställt för detta ändamål och först då kom handeln igång på riktigt. Den 1 oktober 1887 invigdes för övrigt även en saluhall vid nämnda torg. Det hände en hel del i Masthugget vid denna tid, exempelvis byggandet av Masthuggskajen – ett omfattande anläggningsarbete som tog nästan 15 år att slutföra.

Runt 1890 uppförde Byggnadsfirma F O Peterson en stor fastighet i hörnet Andra Långgatan 29 och Värmlandsgatan 15. Hit flyttade herr och fru Peterson med fem söner och två döttrar. Barnen hade nu tagit sig släktnamnet Steen. Trots generationer av murare valde sonen Rudolf att studera till arkitekt, ett yrkesval som sedan följdes av fler medlemmar i släkten. Efter det att sönerna Rudolf och Sven blivit färdiga med sina arkitektutbildningar, upptogs de 1902 i firman, samtidigt som företaget ombildades till F O Peterson & Söner.

Rudolf Steen gick på många sätt i sin faders fotspår och engagerade sig tidigt i det Göteborgska samhällslivet. Enligt Göteborgs Byggmästareförenings jubileumsbok från 1943 blev han medlem i föreningen 1893 och dess ordförande under åren 1914-1917.

Redan 1894 blev han även medlem i Tekniska Samfundet i Göteborg, en organisation som hans far i allra högsta grad varit med om att bilda, vilket skedde torsdagen den 12 oktober 1882. Rudolf blev även frimurare våren 1895 och tillhörde Provinsiallogen i Göteborg.

Den 19 april 1899 gifte sig Rudolf Steen, med den tjugoåriga sjökaptensdottern Signe Anna Maria Ewerlöf. De hade bott grannar under ungdomsåren i Masthugget.

De första åren bodde Rudolf och hans hustru i Haga och här föddes också parets två första söner. Våren 1908 flyttade familjen till Vasa församling och snart fick familjen tillökning med ytterligare två barn. De bodde vid Viktoriagatan 26, medan kontoret var beläget vid Kyrkogatan 10.

Bland alla byggnader som skapats med hjälp av Rudolf Steens penna kan nämnas Sjömannasällskapets två hus vid Sjömansgatan, tillbyggnaden av Göteborgs Spårvägars vagnhall vid Klippan samt Bröderna Kanolds chokladfabrik, bakom Liseberg, som stod klar 1915.

Rudolf Steen avled den 16 december 1926, endast 54 år gammal. Enligt kyrkboken drabbades han, precis som sin far, av hjärnblödning. Bland kuriosa tillgångar noterades i bouppteckningen en isbjörnsfäll samt cirka 240 buteljer vin.

Lars O. Carlsson