Oswald G Westerberg

Ordförande i Göteborgs Byggmästareförening 1918-1920

Arkitekt Oswald Gavin Westerberg född den 11 augusti 1868 i Göteborgs domkyrkoförsamling, Alingsås enligt vissa källor, var son till den välkände arkitekten, målaren, baptistprofilen och riksdagsmannen Johan August Westerberg (1836 -1900).

Westerberg den äldre hade studerat arkitektur i Dresden, England och Skottland samt där gift sig med Jemima Marshall Anderson (1842 -1915), från Chanonry, Aberdeen, Skottland. De fick många barn och man kan nästan ana att Jemima och Johan August, med sina skilda nationaliteter, fått välja var sitt namn till sina avkommor, eller vad sägs om Oswald Gavin, Axel Lumsden, Olga Leonore, Helga Marcia, Hugo Marshall och Egmont August. Dottern Helga Marcia kom för övrigt att gifta sig med tonsättaren Wilhelm Stenhammar (1871-1927).

Oswald G Westerberg studerade vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg, där han mottog sin examen 1887. Han fortsatte sina studier vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1887-1889 och vid Konstakademin 1889-1892. Därefter anställdes han vid ett arkitektkontor i London 1892-1893 och i Stockholm 1893-1895. Han var under åren 1896-1919, tillsammans med August Hollander, delägare i firma Hollander & Westerberg i Göteborg. De var bland annat entreprenörer vid uppförandet av Bohusläns regemente i Uddevalla under åren 1910-1913. Oswald G Westerberg var därefter innehavare av en arkitektfirma i Göteborg under åren 1919-1926.

Bland hans uppdrag utmärker sig ett stort antal villor, exempelvis Villa Mellgren på Bengt Lidnersgatan 5 i Lorensbergs villastad, nästan granne med Göteborgs Byggmästareförening. Den uppfördes 1916 som en stor trävilla åt snusfabrikören och eo hovrättsnotarien Olof Erik Mellgren (1861-1941). Fastigheten har nyligen genomgått en omfattande om- och tillbyggnad. I Göteborg kan också nämnas den ursprungliga tennispaviljongen vid Gamla Ullevi (1901), Emily Wijks stiftelse på Eriks Dahlbergsgatan 25 (1916) samt Dicksonska stiftelsen på Såggatan 23-29 (1918).

På Särö spelade han tennis, var en av initiativtagarna till Särö Båtklubb samt ritade 1927 såväl damernas som herrarnas kallbadhus. Bland de många villor han ritade kan nämnas Stallarhöjden, Munkekullen och Furuhöjd.

Oswald G Westerberg hade ett stort antal förtroendeuppdrag, exempelvis var han ordförande i Göteborgs Byggmästareförening 1918-1920 och i Göteborgs Hantverksförening 1922-1926. Han var även ledamot i styrelserna för Göteborgs Hypotekskassa, Göteborgs Hotell AB, AB Brunnsparken samt i kommunala byggnadskommittéer, så som exempelvis vid ombyggnationer av Göteborgs navigationsskola och Barnsjukhuset.

I ett äktenskap med Matilda Christina Stael von Holstein (1879-1939), under åren 1902-1914, föddes barnen Dagmar Kristina, gift Peyron, (1902-1990) och Carl Oswald (1904-1978). Hösten 1915 ingick Westerberg ett nytt äktenskap, denna gång med Amanda Regina Karlsson (1884-1958). Märkligt nog tycks båda fruarna ha kallats Ina.

Oswald G Westerberg avled den 11 november 1934 och vilar numera i en familjegrav på Östra kyrkogården i Göteborg.

Lars O. Carlsson