Nils Anderson

Ordförande i Göteborgs Byggmästareförening 1893-1900

Byggmästare Nils Anderson föddes den 1 april 1831 i Nevishög, strax söder om Staffanstorp, i Malmöhus län. Han var son till åbo Anders Jönsson och hans hustru Karna Olsdotter.

Efter en tid som murarlärling i Lund flyttade han 1857 till Göteborg för att som murargesäll kunna ta nya steg i sin yrkeskarriär. Detta var delvis en orolig tid för göteborgarna. Det var nämligen sjunde gången som koleran drabbade staden och denna gång avled 146 personer i sjukdomen. På byggfronten kan vi notera att Engelska kyrkan och det nya Cellfängelset invigdes, till och med på samma dag, den 30 november 1857.

Året 1862 blev ett händelserikt år för Nils Anderson. Då fick han motta burskap som mur- och byggmästare, då grundade han byggmästarefirman N. Anderson & Co och inte minst, då gifte han sig med den i Göteborg födda Aurora Nilsson (1836-1905).

Nils och Aurora Andersons familj utökades efter hand med barnen Robert Victor (1865), Nils Hugo (1867), Ingeborg Aurora (1869), Gerda Amanda (1871), Hildur Margot (1871) samt Annie Georgina (1876). När den sista flickan föddes bodde de på Östra Hamngatan 6 och byggmästaren hade sitt kontor på Fredsgatan 6.

När barnen växte både i antal och i volym kanske det blev intressant för makarna Anderson att söka sig en större bostad? I vilket fall som helst köpte Nils Andersons byggföretag under åren 1880 och 1883 de fem tomterna som ingick i kvarteret Örup, det vill säga Kungsportsavenyen 16-22.

Den nya paradgatan Kungsportsavenyen, som i begynnelsen var en ren bostadsgata, var en ung sträckning som växte fram under 1870- och 1880-talet.

Uppdraget att rita fastigheterna i kvarteret Örup gick till Nils Andersons affärspartner, den välkände arkitekten Adrian Crispin Peterson (1835-1912), som här skapade några av stadens mest praktfulla byggnader. När dessa var färdigbyggda flyttade byggmästaren in i Kungsportsavenyen 20, medan arkitekten intog grannfastigheten, det vill säga nummer 18.

Kvarteret Örup utsågs för övrigt 1985 till byggnadsminne.

Nils Anderson var en aktiv man med flera förtroendeuppdrag vid sidan om den egna affärsverksamheten. Han var bland annat ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1895-1898 samt Göteborgs Byggmästareförenings förste ordförande under åren 1893-1900 och utsågs till hedersledamot 1901.

Nils och Aurora avled 1901 respektive 1905. Då hade de också tagit till sig en fosterson. Pojken Gösta Landby var nio år då han anslöt till familjen och säkerligen kom han att inspireras av Nils Anderson. Han tog examen vid KTH och var sedan verksam inom byggbranschen, precis som hans son Bengt i sin tur. Bengt Landby var bland annat vd för Beton AB Vestra Sverige och styrelseledamot i Göteborgs Byggmästareförening 1952-1961.

Bland Nils och Auroras biologiska barn var det väl endast äldste sonen Robert som följde i pappas fotspår. Han utbildade sig till arkitekt och var, under namnet Andersson Arelius, delägare i byggnadsfirman N. Anderson & Co under åren 1890-1930.

Lars O. Carlsson