Nathan Persson

Ordförande i Göteborgs Byggmästareförening 1907-1913

Byggmästare Nathan Persson föddes den 29 januari 1859 i Helsingborgs stadsförsamling som son till den baptistiskt sinnade timmermannen Per Trulsson och hans hustru Johanna Jönsdotter.

Nathans karriär gick den traditionella vägen som gesäll inom byggnads- och träindustrin. Under åren 1879-1882 bedrev han en egen verksamhet i Helsingborg, men flyttade sedan till Göteborg där han fick anställning som ritare, verkmästare med mera hos arkitekten Johan August Westerberg. Kanske var det kontakter via samfundsrörelsen som fick Nathan att flytta till Göteborg, ty Johan August Westerberg intog en ledande ställning inom baptistsamfundet i Göteborg. Det var för övrigt just arkitekten J A Westerberg (1836-1900) som ritade baptistkyrkan Tabernaklet på Storgatan som invigdes 1884.

År 1888 blev Nathan Persson sin egen byggmästare, men han utvecklade också en handelsrörelse som saluförde mursten, granit, trottoartegel, kakelugnar, köksspiskakel, snickerier, ritningar och mycket annat som hörde till byggen och byggproduktion.

Våren 1890 gifte sig Nathan borgerligt med den nio år yngre Carin Augusta Liedqvist, dotter till en skånsk sjökapten. De fick ett stort antal barn och enligt baptisternas modell döptes inte bebisarna, ty var och en skall själv få möjlighet att bestämma om och när hen vill döpa sig.

Det åttonde barnet i ordningen, fött 14 år efter det första, var den i Göteborg välkände konstnären och författaren Folke Persson (1905-1964).

Bland Nathan Perssons många bygguppdrag i staden kan nämnas Annedalskyrkan, Olof Asklunds Bageri på Övre Husargatan samt KFUMs palatsliknande byggnad på Parkgatan. Förslag till en KFUM-byggnad hade tagits fram av Malmöarkitekterna August Lindvall (1862-1935) och Harald Boklund (1868-1924), men ritningar hade sedan utarbetats av Göteborgsarkitekten Hans Hedlund (1855-1931). Fem entreprenadanbud hade utvärderats varav Nathan Perssons pris var det lägsta, 366 000 kronor. Grundstenen lades på plats midsommarafton 1897 klockan 07.30 och den 1 oktober 1898 stod byggnaden i jugendstil klar.

En annan spännande byggnad med stark koppling till Nathan Persson är huset på Föreningsgatan 11. Huset uppfördes redan 1878, efter ritningar av arkitekterna Carl Fahlström (1854-1920) och Hans Hedlund (1853-1931), men kom i byggmästare Perssons ägo någon gång kring 1911. Här bodde han med sin familj fram till sin död den 2 juli 1935. Han hade bland annat låtit bygga till ett blomsterrum åt sin hustru och där hade också hans son Folke sin konstnärsateljé.

År 1956 köptes byggnaden av den nyinstiftade Fonden för Lilla Samskolan som, när dessa rader skrivs, fortfarande har verksamhet i huset.

Nathan Persson hade vid sidan om sin byggverksamhet, med huvudkontor på Lilla Korsgatan 2, även handels- och fabriksrörelse samt ett stort antal förtroendeuppdrag. Han var exempelvis verkställande direktör och ledamot i Fastighets AB Jakobsdal och Kobbs AB, styrelseledamot i Göteborgs och Bohusläns sparbank, Fabriks AB Astrid, Rudebecks Elementarläroverk samt KFUM.

Lars O. Carlsson