Jan Steen

Ordförande i Göteborgs Byggmästareförening 1959-1988

Arkitekt Jan Olof Ragnar Steen föddes den 30 november 1914 i Göteborgs Vasa församling, som det tredje och yngsta barnet till arkitekten Sven Steen och hans hustru Elin Ewerlöf.

Jan Steen tog sin studentexamen år 1934 vid den privata internatskolan Lundsberg, belägen ett tiotal kilometer norr om Kristinehamn, och verksam sedan 1896. Jan kom senare i livet att engagera sig i skolan och satt under många år i dess styrelse, bland annat som ordförande.

Jan Steen fortsatte sina studier i hemstaden där han läste till arkitekt vid Chalmers tekniska högskola och mottog sin examen 1940. Året därpå
upptog Sven Steen sonen Jan som delägare i F O Peterson & Söner.

Den 1 augusti 1944 gifte sig Jan Steen med den 18-åriga Ulla Margareta Lange, dotter av direktör Curt Ernst Lange och hans hustru Dagny Eva Sophia, född Brinkman.

Jan och Ulla Steen fick tillsammans fem barn; Ulla Annika (1945), Sven Johan Magnus (1947), Ulla Malin Elisabeth (1950), Karin Ulrika (1955) samt Jan Jonas Michael (1962). De två sönerna skulle senare i livet följa ”i fädrens spår” inom familjeföretaget.

Under Jan Steens tid som verkställande direktör för F O Peterson & Söner genomfördes självfallet ett stort antal bygguppdrag, men om vi tvingas begränsa oss till några få projekt så torde det bli utbyggnaden av varven Eriksberg och Götaverken samt omdaningen av Östra Nordstan. F O Peterson & Söner var dock under lång tid ”husets byggare” även för många andra företag, exempelvis Fixfabriken och Rosengren. Den första invigningen i det nya Östra Nordstan skedde 1972 och då bytte F O Peterson & Söner sin adress, från Kyrkogatan till Götgatan.

Jan Steen var starkt engagerad i samhällslivet och hade ett stort antal förtroendeuppdrag inom branschorganisationer, inom politiken samt inom näringslivet. Han var exempelvis ledamot av stadsfullmäktige, stadskollegiet, fastighetsnämnden samt nämndeman vid Göteborgs rådhusrätt. Han var även ledamot i styrelsen för Fastighets AB Göta Lejon, Stiftelsen Wilhelm Lundgrens minne, Försäkrings AB Svea, Granit AB C. A. Kullgrens Enka, Göteborgs Trädgårdsförening, Göteborgs Intecknings Garanti AB, Göteborgs Hantverks- och Industriförening och många andra uppdrag.

Jan Steen valdes in i Byggmästareföreningens styrelse redan 1948, på sitt sätt som ersättare till fadern Sven Steen, och blev sedan dess ordförande 1959 och tre decennier framåt. Enligt föreningens stadgar, åtminstone i en äldre upplaga, fick man bara vara styrelsemedlem i sex år som suppleant och sex år som ledamot – men denna paragraf gällde inte för ordförande respektive vice ordförande. Det bör väl också påpekas att Jan Steen, i samband med att han lämnade styrelsen, utnämndes till hedersledamot och tillika hedersordförande i Göteborgs Byggmästareförening.

Jan Steen var även från 1957 medlem av styrelsen för Svenska Byggnadsindustriförbundet och när han 1985 avgick som förbundets ordförande hade han suttit på den posten i 15 år.

Jan Steen avled den 7 juni 2002 och var då fortfarande skriven på Vasagatan 33 i centrala Göteborg.

Lars O. Carlsson