Hans Kjellberg

Ordförande i Göteborgs Byggmästareförening 1988-1998

Byggnadsingenjör Hans Lennart Kjellberg föddes den 11 januari 1944, i Gamlestads församling, Göteborg, som andra och yngsta barn till byggmästaren Ivar J Kjellberg och hans hustru Ulla, född Wallander.

Hans Kjellberg studerade till byggnadsingenjör vid Tekniska Gymnasiet i Göteborg och fortsatte därefter att läsa företags- och ledningsinriktade kurser på såväl Göteborgs universitet som Handelshögskolan i Göteborg.

År 1965 började Hans Kjellberg som platschef vid Ivar Kjellberg Byggnads AB, en vidareutveckling av den byggnadsfirma som hans far startat redan 1932. Storebror Bengt Kjellberg (1939-1987), som börjat i verksamheten 1961, var nu bolagets verkställande direktör samtidigt som pappa Ivar var styrelsens ordförande.

År 1965 gifte sig Hans med Gina Ulla-Britt Andersson, dotter till John Herold och Inga Brita Andersson. Hans och Ulla Kjellberg fick tillsammans två flickor, Angelica (1965) och Jessica (1970). När dessa rader skrivs, sommaren 2018, är båda döttrarna delägare samt styrelseledamöter i moderbolaget. Angelica är koncernchef och verkställande direktör, Jessica är verksam i en extern butiksverksamhet medan Hans Kjellberg är styrelseordförande.

År 1977 utses Hans Kjellberg till verkställande direktör i Ivar Kjellberg Byggnads AB och 1983 överlämnar Ivar och Bengt sina andelar i Ivar Kjellberg Byggnads AB till Hans, som därmed kom att äga 100 procent av bolaget.

Bland alla intressanta projekt och affärer under alla dessa år kan nämnas konsortiet Vegabyggen som bildades av fyra Göteborgsbyggmästare, med Göteborgs Bank och Gigab som huvudfinansiärer. Projektet omfattade bland annat cirka 1700 bostadslägenheter.

Egen-regi-projektet Kvillestaden kring Kvilletorget på Hisingen, som startade 1974, omfattade bland annat 531 bostadslägenheter och ett 40-tal landshövdingehus.

Under åren 1970-1995 bedrev bolaget en omfattande ombyggnadsverksamhet.

År 1996 förvärvar Ivar Kjellberg Fastighets AB och Byggnadsfirman Ernst Rosén AB 50 procent vardera av bolaget Aranäs KB, med ett stort fastighetsbestånd i Kungsbacka kommun, inklusive Kungsmässan Köpcentrum.

Ivar Kjellberg Byggnads AB har inte varit helt främmande för internationella utblickar och har bland annat tillsammans med F O Peterson & Söner intressen i Danmark samt tillsammans med Ernst Rosén AB gjort investeringar i USA.

Hans Kjellberg har genom åren haft ett stort antal förtroendeuppdrag, inte minst inom bygg- och fastighetsbranschen. Hans var ordförande i Göteborgs Byggmästareförening 1988-1998, mångårig styrelseledamot inom Sveriges Byggindustrier och dess föregångare samt vice ordförande inom GFR (Fastighetsägareföreningen Göteborg Första Regionen). Bland andra uppdrag kan nämnas styrelseledamot i Stadshypotek samt engagemang inom Stiftelsen Göteborgs Stenstad, där bolaget tillhör stiftarna.

Företaget och Hans Kjellberg har också tilldelats priser och utmärkelser, exempelvis 1990 då företaget fick ta emot Byggentreprenörernas Kvalitetspris samt 1997 då Hans Kjellberg utsågs till Årets Fastighetsägare, ett pris som utdelas av tidningen Fastighetsvärlden.

Lars O. Carlsson