G. Albert Gustafsson

Ordförande i Göteborgs Byggmästareförening 1948-1959

Byggingenjören och byggmästaren Gustaf Albert Gustafsson föddes den 3 maj 1891 i Synnerby församling, beläget mellan Skara och Vara, som yngste son till snickaren Anders Gustaf Andersson och hans hustru Kristina Johansdotter.

Efter självstudier samt praktik som murare och träarbetare studerade han vid Stockholms tekniska skola, där han 1912 mottog en byggnadsingenjörsexamen. Efter diverse internationella studieresor i Europa och Amerika anställdes han samma år vid ett arkitektkontor i Stockholm. År 1916 flyttade han till Göteborg för att arbeta som byggnadsverkmästare och 1917, möjligen redan 1916 enligt Sveriges handelskalender, grundade han G. Albert Gustafssons byggnadsfirma, som 1933 ombildades till G. Albert Gustafssons Byggnads AB.

G. Albert Gustafssons byggföretag har uppfört flera välkända byggnader i och kring Göteborg. Ett exempel är Katolska kyrkan, Kristus Konungens katolska kyrka, vid Heden i Göteborg. Den 31 oktober 1937 lades grundstenen till den stora röda tegelbyggnaden och den 2 oktober 1938 hölls den första högmässan. Mannen bakom ritningarna till kyrkobyggnaden var den skånske arkitekten Carl Rosell (1879-1941).

En annan välkänd byggnad, uppförd av G. Albert Gustafssons byggnadsarbetare, är GP-huset vid Polhemsplatsen. Det ursprungliga huset, ritat av den i Torslanda födde arkitekten Ragnar Ossian Swensson (1882-1959), invigdes sommaren 1935, men det har sedan dess genomgått ett stort antal ombyggnationer.

Ett tredje exempel på G. Albert Gustafssons byggnadskunnande var ett stort uppdrag på Sahlgrenska som presenteras på sjukhusets hemsida på följande sätt:

”Centralkomplexet som stod klart 1959, 18 våningar högt och med plats för 628 patienter fördelade på 23 avdelningar”.

Arkitekter var Gustaf Birch-Lindgren (1892-1969) och professor Elmar Lohk (1901-1963). Även den fastigheten har självfallet byggts om och till sedan dess.

G. Albert Gustafsson hade ett stort antal förtroendeuppdrag, inom branschen, näringslivet och politiken. Han var exempelvis ledamot av styrelsen för Göteborgs Byggmästareförening 1920-1959, varav såsom vice ordförande 1921-1947 och ordförande 1948-1959. Han var ledamot i styrelsen för Svenska Byggnadsindustriförbundet 1921-1932 och 1948-1959, varav som ordförande 1952-1959. Han var också styrelseledamot i Svenska Arbetsgivareföreningen 1952-1959 samt ordförande i Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg 1931-1932.

G. Albert var bland annat styrelseledamot i Göteborgs Sparbank 1946-1961, för Bostads AB Nutiden, för Chalmers provningsanstalt samt i styrelsen för Göteborgs Lyriska teater.

Han var ledamot i Göteborgs stadsfullmäktige 1939-1952 samt ett stort antal beredningar och kommittéer. Han var också ledamot i styrelsen för Göteborgs Högerförbund 1936-1944.

Den 12 december 1919 gifte han sig med den i Göteborg födda Stina Naemi Hellqvist (1898-1956), som för övrigt samma dag fyllde 21 år.

Den 25 oktober 1956 blev han änkeman, men stod skriven på makarnas gemensamma adress vid Geijersgatan i Vasa församling, fram till sin bortgång den 26 juni 1981.

Lars O. Carlsson