F O Peterson

Ordförande i Göteborgs Byggmästareförening 1900-1906

Byggmästare Frans Oscar Nicolaus Peterson föddes den 5 februari 1845 inom Garnisonsförsamling i Göteborg. Församlingen, som innehöll såväl en militär- som en civil avdelning, nyttjade Kronhuset till gudstjänstlokal och därför hände det att församlingen även kallades Kronhusförsamlingen.

Kronhuset har inte bara fungerat som tyghus för krigsmateriel och som kyrkorum för gudstjänster, utan även som rikssal. Det var året 1660 som Karl X Gustav kallade till riksdag i Göteborg, insjuknade och dog på stadens residens, men det är självfallet en annan historia.

F O Peterson var son till murargesällen Johannes Peterson och hans hustru Engela Beata Norman samt sonson till muraren Johan Magnus Petterson. Man kan därmed med fog säga att byggarkompetens fanns grundmurat i generna.

Frans Oscar kom efter skolgång i Willinska Fattigfriskolan som murarlärling till byggmästaren Philip Jacob Rapp (1820-1917) i Göteborg, där han efter avklarat gesällprov blev utnämnd till verkmästare. Nu blev det dock inte så många år hos Rapp, ty redan 1870, vid 25 års ålder, bestämde sig Frans Oscar för att pröva sina egna vingar. Därmed var Byggnadsfirma F O Peterson grundad.

Detta var ett spännande tid när det gällde byggande i staden. Chalmerska Slöjdskolans nya hus vid Storgatan hade året dessförinnan invigts och en välkänd göteborgsk byggmodell såg dagens ljus under 1870-talet, nämligen de så kallade landshövdingehusen.

F O Peterson gifte sig sommaren 1869 med Fredrica Gustafva Svan och de fick flera barn; Fredrica Amalia (1869-1870), Frans Rudolf (1872), Anna Fredrica (1875-1877), Sven Oscar (1877), Thure Nikolaus (1879), Sigrid Josefina (1882), Knut Erik (1884), Carin (1886) samt Per Olof (1889). Barnen tog senare efternamnet Steen, eller som det står i en kyrkobok från mitten på 1880-talet: ”Barnen kallas på fadrens begäran Steen”. Namnet var säkerligen valt med koppling till faderns yrke.

Det var säkert stolta och imponerade barn som kunde se hur fadern var med och utvecklade Göteborg med byggnadsverk som Örgryte nya kyrka (1890), Försäkringsbolaget Sveas hus på Västra Hamngatan (1890), Oscar Fredriks kyrka (1893), Kvibergs kaserner (1895) och så vidare.

År 1901 ombildades företaget till F O Peterson & Söner och därmed hade även nästa generation tagit plats i verksamheten.

F O Peterson var en aktiv man med ett stort antal förtroendeuppdrag, både inom kommun samt inom näringslivet. Han var bland annat Göteborgs Byggmästareförenings ordförande 1901-1906, ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1905-1912, styrelseledamot av Göteborgs och Bohus Läns Sparbank 1885-1907, ledamot av Robert Dicksons stiftelse 1885-1906 samt deltog aktivt i ett flertal beredningar inför uppförandet av offentliga institutioner och byggnader.

F O Peterson var under en tid även ledamot av kyrkofullmäktige respektive kyrkonämnden.

F O Peterson avled den 10 augusti 1913 på Styrsö, men nya generationer av arkitekter och byggare i familjen skulle följa i hans fotspår.

Lars O. Carlsson