Del 2 – 1900-talet

Gamlestadens Fabrikers kontors- och lagerhus, uppfört 1903.

En del av det nya århundrades första två-tre år kom att kretsa kring stora donationer, något som trots allt inte var helt unikt i donationernas stad Göteborg. Ekonomiska gåvor till utbildningsinstitutioner, sjukvård eller andra behjärtansvärda ting har i långa tider präglat Göteborg, men just vid denna tid rörde det sig om många gåvor och relativt stora belopp.

Sterbhuset efter konsul Carl Wilhelm Röhss donerade 250 000 kronor till byggandet av Röhsska Konstslöjdsmuseet och kort tid därefter skänkte August Röhss 180 000 kronor för inköp till de konstindustriella samlingarna. Konsul Oscar Ekman donerade 450 000 kronor till en ny högskolebyggnad, medan August Röhss presenterade ännu en donation – denna gång 350 000 kronor till Högskolan för inrättande av professurer ibland annat nationalekonomi. Fru Caroline Wijk, änka efter kommerserådet Olof Wijk d y, donerade i enlighet med hennes avlidne makes önskemål stora donationer till en rad institutioner, bland annat Högskolan och Sjömanshuset. Den 10 april 1902 avled Pontus Fürstenberg som donerade sitt palats vid Brunnsparken till staden och sin stora konstsamling till Göteborgs Museum.

Många av dessa ekonomiska gåvor bidrog självfallet till stadens utveckling, men också till den allmänna bilden av Göteborg. Det var grosshandlare och handelshus som svarade för givmildheten, men snart skulle nya industrier växa upp i Göteborg.

Firman Johansson & Carlander, grundad 1865, köpte 1880 det Lundströmska spinneriet i Gamlestaden och därmed börjar en ny era i Gamlestadens Fabrikers historia, men också indirekt i svensk industrihistoria. Firman Johansson & Carlander hade 1873 köpt ett vackert hus på Norra Hamngatan 14 som renoverats till bland annat kontor och privatbostäder åt Johansson och Carlander. Dock blev det mer och mer opraktiskt med fabriken i Gamlestaden och kontoret i centrala Göteborg. Därför beslutade man att samla all verksamhet till Gamlestaden.

Gamlestadens Fabrikers kontors- och lagerhus, uppfört 1903 vid Gamlestadsvägen, är en fyravåningsbyggnad i karakteristisk jugendarkitektur. Personen bakom skapelsen var arkitekten Ernst Krüger (1859-1926), son till den tyskfödde byggmästaren August Krüger och bror till Georg Krüger.

Verksamheten i Gamlestaden utvecklades väl och på företaget anställdes en driftingenjör som upptäckte problem med spinnmaskinernas glidlager. Driftingenjören, vars namn var Sven G. Wingquist (1876-1953), löste detta genom att utveckla ett sfäriskt kullager. Denna uppfinning resulterade snart i ett eget bolag, nämligen Svenska Kullagerfabriken som grundades 1907, och som har sitt huvudkontor ett stenkast från Gamlestadens Fabriker.

En tid senare fanns inom SKF en försäljningschef vid namn Assar Gabrielsson (1891-1962). Tillsammans med civilingenjör Gustaf Larsson (1887-1968) kom Assar Gabrielsson att bli det nystartade bil- och lastbilsföretaget Volvos första ledning. Verksamheten startade först som dotterbolag inom SKF, men snart blev det ett eget bolag.

Lars O. Carlsson