Del 13 – 2010-talet

Första spadtaget till Amhults kyrka togs 2013.

Redan i Göteborgs begynnelse hade kyrkan en central betydelse. Den första gudstjänstlokalen var en liten träkyrka som kallades Brädekyrkan och som stod klar redan 1621, alltså samma år som staden grundades. Den var lokaliserad på nuvarande Domkyrkoplanen, fast då utmed tomtens södra långsida, närmare Kungsgatan.

Grunden till en stenkyrka i staden lades redan 1626 och invigningen förrättades den 10 augusti 1633 av superintendenten Anders Prytz i samband med Larsmässmarknad. Den praktfulla kyrkan fick namnet Gustavi efter konung Gustav II Adolf.

Natten till den 15 april år 1721 brann kyrkan som dock skyndsamt kunde byggas upp igen. Den nya kyrkan invigdes den 25 maj 1722, men drabbades av en omfattande brand i december månad 1802. Då ödelade den röde hanen ett flertal hela kvarter, cirka 180 hus och skadade kyrkan svårt. Resterna av kyrkan fick rivas och en helt ny kyrkobyggnad fick uppföras i samma läge som den tidigare byggnaden.

Det var den välkände arkitekten Carl Wilhelm Carlberg som påbörjade arbetet att utforma en ny Domkyrka. Dock avled han redan 1814, innan kyrkan var klar, och arbetet fick nu fortsättas under ledning av hans lärjunge Justus Fredrik Weinberg.

Stadens första församling fick namnet Gustavi församling, efter stadens grundare, medan den andra, bildad 1623, benämndes Tyska Christinae församling, efter konungens dotter.

Andra tidiga församlingar var Hospitalsförsamlingen (Nylöse), Garnisonsförsamlingen (Kronhuset), Fattighuskyrkans församling samt Nya Älvsborgs slottsförsamling.

År 1782 blev det tillåtet för judar att bosätta sig i Göteborg och snart därefter byggdes den första synagogan i staden, men även den drabbades av branden 1802.

Den nuvarande synagogan invigdes den 12 oktober 1855 och vid denna tid och under ett drygt halvsekel framåt byggdes många av stadens kyrkor; exempelvis S:t Birgittas kapell 1857, Hagakyrkan 1859, S:t Johannes kyrka 1866, Sankt Pauli 1882, Lundby nya kyrka 1886, Örgryte nya kyrka 1890, Oscar Fredriks kyrka 1893, Vasakyrkan 1909, Annedalskyrkan 1910 samt Masthuggskyrkan 1914.

År 1910 var Göteborgs folkmängd 165 365 och 1960 hade siffran ökat till 404 738. För att underlätta insamlande av medel till, samt uppförande av, småkyrkor i stadens nya bostadsområden bildades 1946 Göteborgs småkyrkostiftelse, som under åren 1948-1973 bidrog till uppförandet av drygt 20 mindre kyrkor.

Vi får heller inte glömma våra äldsta kyrkor från tidig medeltid såsom exempelvis i Angered, Kållered, Partille Romelanda, Säve, Tuve, Örgryte samt Torslanda. Vi sparade Torslanda till sist eftersom den kyrkan nyligen har fått en systerkyrka, nämligen Amhults kyrka på det gamla flygfältet. Den ritades av arkitekt Margareta Diedrichs, Sweco, som vann en arkitekttävling 2005. Det dröjde till den 22 augusti 2013 innan det första spadtaget togs och den 30 november 2014 invigdes den nya kyrkan av biskop Per Eckerdal.

Kyrkan utsågs till årets bästa byggnad i Göteborg 2015 och gick till final i tävlingen World Architecture Festival 2016.

Lars O. Carlsson