Del 12 – 2000-talet

Evenemangsstråket nominerat till Årets Bygge 2003.

När Göteborg grundades år 1621 var ett av motiven att uppföra en befäst stad som kunde försvara Göta älv och dess mynning. Hav, sjöar, floder och andra vattendrag var viktiga transportleder och på denna punkt utgjorde Göta älv självfallet inget undantag. Sjöfarten och hamnen är fortfarande oerhört betydelsefulla för Göteborg, men det har också tillkommit andra viktiga kommunikationsmedel så som exempelvis tåg, bil och flyg.

Många av Göteborgs besökare, både turister och affärsresenärer, fascineras över att spårvagnar fortfarande utgör en central del av stadens kollektivtrafik. Så har det faktiskt varit sedan den 24 september 1879 då ett engelskt bolag, The Gothenburg Tramways Company Ltd, kunde inviga sin linje mellan Brunnsparken - Stigbergsliden.

Den första resan utgick klockan 16.00 från Brunnsparken och utan något uppehåll längst vägen transporterades de fyra vagnarna med sina särskilt inbjudna gäster till Stigbergsliden. De utvalda, det vill säga landshövdingen, ledamöter ur magistrat och stadsfullmäktige samt andra viktiga beslutsfattare bjöds därefter att ”intaga förfriskningar” på närbelägna Henriksbergs värdshus. Därefter öppnades linjen omedelbart för allmän trafik. Det bör självfallet påpekas att det handlade om vagnar framdragna med hästkraft.

Vid sekelskiftet, den 1 januari 1900, övertog staden såväl förvaltning som drift av spårvägen, samtidigt som man arbetade med frågan om att kunna elektrifiera trafiken. Sommaren 1902 kunde styrelsen och ett antal inbjudna provköra linjen Järntorget - Slottsskogsgatan och därefter upphörde hästspårvagnstrafiken allt eftersom de elektriska linjerna kunde öppnas för trafik. Hästarna, som vid denna tid var 160 stycken, såldes efter hand genom auktioner.

Spårvägsnätets elektrifiering högtidshölls med en invigningsfest den 27 oktober 1902 och de sista tolv hästarna gick under klubban den 12 november 1902. Nya linjer har tillkommit och spårens räckvidd har utökats. Exempelvis öppnades en Mölndalslinje hösten 1907.

Det var i äldre tider omöjligt att anlägga spårväg till Lundby, vilket resulterade i att Göteborg år 1923 blev den första kommunen i landet som etablerade en omnibustrafik. Under 1940-talet blev det dock möjligt att även åka spårvagn över Göta älv och den 15 juni 2015 etablerades en kombination, nämligen Göteborgs första elektriska busslinje, som går mellan Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

Årets bygge är en prestigefull tävling som numera bygger på att ett enda projekt utses till vinnare, utvalt bland 20 nominerade kandidater. Tidigare hette tävlingen Årets byggen, i pluralis, och då utsågs vinnare i ett antal kategorier såsom Hus, Bostad, Ombyggnad och Anläggning. År 2003 var två av fem nominerade anläggningsprojekt från Byggmästareföreningens geografi, nämligen Knutpunkt Mölndal och Evenemangsstråket längs Skånegatan. Beträffande den sistnämnda lyfte juryn fram att ”estetik, miljötänkande och väl fungerade trafik- och publikflöden har fått plats i samma paket”. Detta räckte dock inte till någon slutseger i Årets byggen det året.

Lars O. Carlsson