Del 10 – 1980-talet

Göteborgs första skyskrapa, från början benämnt Sara Hotels AB, invigdes 1984 och namnändrades senare till Hotel Gothia, då Svenska Mässan tog över driften. Foto från 2018.

Redan 1804, året då Napoleon Bonaparte kröns till fransmännens kejsare i Notre-Dame de Paris, presenteras på nordligare breddgrader idéer om att Göteborg skulle skapa en mötesplats där svenska varor kunde visas upp för en större publik. Det dröjde dock till 1918, innan dessa tankar kunde realiseras och då Sveriges första varumässa kunde öppnas. Detta genomfördes måndagen den 8 juli 1918 klockan 10.30 vid Handelsinstitutet i Göteborg i närvaro av kung Gustav V och drottning Victoria. Utställningen hölls vid Handelsinstitutet och angränsande skolor.

Svenska Mässan 1918 blev en succé, som snart skulle följas av fler.

Mässan kom att flytta från undervisningslokaler och skolgårdar till specialbyggda lokaler i händelsernas centrum. År 1923 fick nämligen mässan möjlighet att flytta in i jubileumsutställningens lokaler vid Korsvägen, ett läge som sedan dess starkt förknippas med Svenska Mässan.

Här har verksamheten, sedan 1936 organiserad i en stiftelse, expanderat i omfattning, omfång och inte minst i höjd. Nog är det nästan lite komiskt att den mäss- och kontorsfastighet som uppfördes i mitten på 1950-talet, av Yngve Kullenberg Byggnads AB, av Göteborgshumorn fick smeknamnet ”Högmässan”. Byggnadens sju- och åtta våningar står sig numera slätt, höjdmässigt, i jämförelse med de tre imponerande torn som tillsammans bildar Nordens största hotell med 1 200 rum.

Men kanske bör vi inte gå händelserna i förväg utan hellre följa kronologin. För åttio år sedan, den 27 juli 1938, satte grävskoporna igång för att bidra till skapandet av de nya mässhallarna, ritade av arkitekten Nils Einar Eriksson (1899-1978). A- och B-hallarna, invigda den 2 juni 1939, användes inte bara som mässhallar, utan kunde också nyttjas för bland annat handboll, boxning, tennis, konserter och religiösa möten. År 1971 tillkom C-hallen som band samman de övriga hallarna med ”Högmässan”.

Året 1983 gick byggverksamheten för högtryck vid Mässan eller som det sägs i ”Guide till Göteborgs arkitektur”:

”Planer på ett höghushotell vid Korsvägen och Mässan hade funnits redan på 1960-talet men genomfördes i 1980-talets högkonjunktur.”

Här uppfördes nämligen Göteborgs första ”skyskrapa” av ett konsortium bestående av entreprenörerna ABV och Skanska, medan White arkitekter svarade för ritningarna. Hotellet, från början benämnt Sara Hotels AB, invigdes 1984, och namnändrades senare till Hotel Gothia, då Svenska Mässan själva tog över driften.

Flera bygginvesteringar har genomförts sedan dess, exempelvis Svenska Mässan Congress (1992), Expohallen (1997), West tower (2001), påbyggnad av Hotel Gothia till Crown tower (2013) samt East tower (2014).

Ett stort antal kongresser och utställningar inom bygg- och anläggningsområdet har huserat i Svenska Mässans lokaler och många är de trycksaker som producerats inför dessa evenemang.

Låt oss hämta tre rubriker ur katalogen till ”Bygge och Bostad” från 1949:

Bostadsbyggandet i Sverige”, ”Oaser i stenöknen” och ”Hur vi rationaliserar byggandet”.

De tycks vara bekanta rubriker även för dagens läsare …

Lars O. Carlsson