Farväl till 10-talet, nu välkomnar vi 20-talet!

Publicerat den 16 december 2019

Vi närmar oss med stormsteg ett nytt decennium och vi vet väldigt lite om detta 2020-tal. Visst vet vi att Borås och Göteborg firar 400 år 2021 och kanske har vi ringat in ytterligare några mer personliga bemärkelsedagar inom familj och släkt – men det mesta är trots allt ännu helt oskrivna blad.

Vid denna typ av decennieskiften är det inte ovanligt med en och annan nostalgisk återblick. För hundra år sedan var skiftet mellan 1910-tal och 1920-talet ett markant steg – från krig och bröduppror till ett decennium av ekonomisk och kulturell dynamik. Men vad kommer att hända efter den 1 januari 2020?

En hel del media och andra olyckskorpar vill gärna lyfta fram att konjunkturen är på nedgång, men både Sveriges Byggindustriers marknadsprognos och Business Region Göteborgs konjunkturrapport visar att Göteborg fortfarande står starkt när det gäller byggande.

Oron för vår gemensamma natur och miljö är dock betydligt mer befogad. Många, hittills mest unga personer, är genuint bekymrade och rädda för klimatförändringarna. De kräver att kraftfulla åtgärder görs omedelbart! Vi som är föräldrar och/eller far- och morföräldrar funderar på hur det ska gå för våra småttingar och kommande släkten, hur kommer de att leva sina liv?

Jag väljer att trots allt vara optimistisk och positiv samt tro på tekniska framsteg och innovationer. I Sverige i allmänhet och i Göteborgsområdet i synnerhet sker mycket spännande forskning och det finns en förtrolig närhet mellan akademi och näringsliv som starkt förenklar och stödjer kommersialisering av innovationer och uppfinningar.

Inom vår sektor pratas det nu om cirkulär ekonomi och att en byggnad redan i planeringsskedet ska ha en plan för återbruk av material. Varför har vi inte tänk på detta sätt redan tidigare? En del av problemet har kanske varit att varje byggprojekt tidigare endast fokuserat på projektresultatet, i ekonomi och kvalitet, men det är först nu som de flesta förstått att hållbart ansvarstagande också kan leda till ekonomiskt lönsamt. En ny tid kräver alltså nya sätt att mäta tillväxt och lönsamhet!

Trots allt är det skönt att vi inte kan se in i framtiden. Att oroa sig för saker som inte har hänt är inte produktivt. Däremot att lösa problem och att anpassa sig till nya förutsättningar är ett adelsmärke för dem som arbetar med byggprojekt.

Då återstår det väl endast att tacka er alla för ett väldigt intressant och spännande 2019, ja för hela 2010-talet, samt önska er …

God Jul och Gott Nytt År!

Christina Lööf