Ett välsignat lagarbete …

Publicerat den 8 juni 2017

Arbetsglädje och en tydlig gemensam ambition om att skapa något värdigt och beständigt genomsyrade hela arbetsplatsen vid vår rundvandring i och kring Askims nya landmärke – det framtida församlingshemmet.

Askims medeltida kyrka, lokaliserad vid Askims nuvarande norra kyrkogård, förstördes vid en häftig eldsvåda, mitt under en gudstjänst hösten 1876. Dock kunde man redan den första söndagen i advent tre år senare, år 1879, inviga en ny kyrka, denna gång placerad lite längre söder ut, i Hovås. Den snabba hanteringen berodde bland annat på att ett kyrkobygge redan diskuterats före den ödesdigra branden. En del av den nuvarande kyrkans inventarier, exempelvis altarprydnaden, räddades för övrigt ur den gamla kyrkans brand.

En gammal släktgård, Hovås Stora, som bland annat också fungerat som arrendatorsbostad, kom att bli Askims församlingshem. Men allt detta är numera historia, ty söndagen den första advent 2015, på dagen 136 år efter kyrkans invigning, togs ett första spadtag för det nya församlingshemmet. Det blev också en symbolisk sprängning med smällare och fyrverkeri, vilket motsvarade en liten ynka puff i jämförelse med allt det sprängningsarbete som senare skulle behövas för att hitta de rätta nivåer mellan själva kyrkporten samt den norra markens topografi och karaktär. Församlingshemmets översta våning ligger i liv med kyrkogången och de är i princip dockade med varandra genom ett stort trädäck, vilket kommer att fungera fint som en samlings- och/eller rekreationsplats.

Ett av motiven bakom beslutet att bygga ett nytt församlingshem var att kunna samla alla medarbetare under ett och samma tak. Den nya byggnaden, på cirka 1000 kvadratmeter, kommer därför att innefatta expedition, kontor för de anställda samt lokaler för all verksamhet. Det handlar om samlingssal, ungdomslokaler, lokaler för barnverksamhet mm. Totalt får 150 personer vistas i fastigheten på en och samma gång.

Själva bygget började med en arkitekttävling där Erséus Arkitekter valdes till vinnare. Beställare var Svenska Kyrkan i Göteborg, medan Ivar Kjellberg Byggnads AB utsågs till generalentreprenör. Allt genomförs som en utförandeentreprenad med ett stort antal specialiserade UE, exempelvis när det gäller mur-, mark- och plåtarbeten samt självfallet alla olika installationsuppdrag.

När Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar fick möjlighet att besöka arbetsplatsen, någon vecka före slutbesiktning och inflyttning, hade Ivar Kjellberg Byggnads AB förberett sig på alla tänkbara frågor och av den anledningen samlat ihop all önskvärd expertis så som vd Anders Larsson, arbetschef Daniel Thor, platschef Per Wilinder samt arbetsledare Daniel Lennartsson – ingen fråga lämnades därmed obesvarad.

Exempelvis levererades ett snabbt och tydligt svar på vad som varit det roligaste med projektet? Jo, att arbeta med en så engagerad och intresserad kund, där de snabbt hittat en gemensam och uttalad målbild att bygga något som alla inblandade kunde känna stolthet över. Vi fick för övrigt under vår rundtur även möjlighet att samtala med beställarens representant på plats, kyrkoherde Peter Hellgren, som inte hade någon avvikande åsikt utan tycktes vara väldigt nöjd med bygget. Han har enligt uppgift också varit en av dem som engagerat och regelbundet närvarat vid projektets byggmöten.

Söndagen den 27 augusti 2017 invigs Askims Nya Församlingshem och den vackra och rogivande Askgravlunden. Vad är väl mer passande och lämpligt än att Ask-hem – ja, Askim betyder just Ask-hem – nu får en Ask-gravlund?

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz

Platschefen Per Wilinder i berättartagen …
Det handlar om tre våningar med generös takhöjd för att finna harmoni mot kyrka och närmiljö, men också för att ge trädäcket rätt nivå mot kyrkogången. Översta våningen har 3,40 meter mellan golv och undertak. Den unika ståltrappan har säkerligen krävt en och annan timma, men den följer berget och huset på ett balanserat och rofyllt sätt …
Man har plockat ner delar av den gamla kyrkogårdsmuren för att skapa en naturlig dockning mellan kyrka och församlingshem …
Materialvalet är av hög klass, både på in och utsidan.
Här ser vi fasadens spanska skiffer samt cederträ …
Invändigt är det ljust och fint …
Den nya askgravlunden är en förlängning av den befintliga kyrkogården …
I askgravlunden finns inga markerade gravar, men däremot får anhöriga gärna placera snittblommor på separata smyckningsplatser eller ljus på särskilda ljushyllor …
På muren finns stenplattor där det finns möjlighet att fästa namnplaketter …
En och annan teknisk diskussion uppkommer nästan alltid när intresserade och initierade byggare träffas …