En gudomlig grustagskatedral i Bråta

Publicerat den 18 juni 2024

Onsdagen den 5 juni 2024 samlades ett tjugotal kunskapshungrade och vetgiriga personer ur Göteborgs Byggmästareförenings trogna medlemskader i Råda, närmare bestämt i det gamla grustaget.

Grustäkten i Bråta, som togs i bruk på 1960-talet, är sedan några år tillbaka ett minne blott och är numera föremål för en total makeover – där en stor grustäkt, likt den fula ankungen, påbörjat sin omdaning till ett nytt och attraktivt bostadsområde i en spännande stadsdel benämnd Wendelstrand, i omedelbar närhet till Landvettersjön i Mölnlycke.

De första tydliga tecknen på denna intressanta förändring är uppförande av landmärket Lakehouse, en spektakulär juvel i kronan. Som en typ av förryttare eller förstuga till det riktiga Lakehouse, byggdes först en form av Lilla Lakehouse, en byggnad som fungerar utmärkt som samlings- och mötesplats vid studiebesök, bygg- och planeringsmöten och liknande sammankomster. Den har redan använts relativt frekvent. Här finns bland annat en överskådlig modell över hur det är tänkt att Wendelstrand ska se ut när allt är klart. Då kommer det här att finnas cirka 1 000 bostäder, förskola, ett mobilitetshus och annan service.

Byggmaterialet är främst trä och glas. Både ”Lilla Lakehouse” och den betydligt större huvudbyggnaden är på sitt sätt en nödvändigt öppnande exploaterings- och investeringskostnad för att kunna sälja in projektet och helheten. Projektet handlar till 50 procent om hus och till 50 procent om landskap. Närmare naturen än så här går knappt att komma. Projektet har också som ambition att hålla bilar utanför själva boendemiljön.

Vid nämnda modell inleddes studiebesöket under värdskap av Johanna Söderlund, stadsutvecklingschef på Steptura samt, Christian Nygård, fastighetsutvecklare på Fastighets AB Balder. Som ciceron under själva rundvandringen i det stora nybygget, det vill säga Lakehouse, fungerade byggentreprenören Filip Stefansson, avdelningschef vid BRA Bygg, på ett utmärkt sätt. Han delade generöst med sig av fakta, materiallära, metodval och annan kuriosa.

Nyckelord för hela projektet är samarbete och partnerskap. En avgörande framgångsfaktor är det goda samarbetet med kommunen, exempelvis kommunledningen. Projektet utvecklar det mesta inom geografin, medan kommunen exempelvis ansvarar för VA.

Lakehouse är en spännande skapelse i trä, glas, stål och betong, en levande och flexibel mötesplats där olika aktörer hyr in sig under korta eller längre perioder i mötesrum eller gym – förhoppningsvis som balsam för både kropp och själ. Från entrén och uppåt i byggnaden är det svenskt trä som gäller, levererat från Moelven.

En intressant uppgift var att gran är det vanligaste träslaget i svenska byggnader, medan man använder furu i Norge. Här kommer även att finnas lokaler för kommersiell verksamhet, kontor, små butiker, restaurang och café. Restaurangen kommer säkerligen servera husets fisk, det vill säga den torskartade fisken lake.

I en programförklaring skriver initiativtagarna att Lakehouse är designat för att skapa harmoni mellan natur och kultur i Wendelstrand. Man skulle också kunna tillägga att här möts i full harmoni historia och framtid samt entreprenörskap och kreativitet.

Den stora byggnaden bjuder en spännande och intressant arkitektur, med tre nivåskikt balkar, terrasser och glasskärningar. Hela konstruktionen kräver stor precision. Arkitektbyrån Snøhetta vill i Mölnlycke läka det sår i naturen som grustaget inneburit.

Det skidbacksliknande utvändiga taket minner oss om operahuset i Oslo, ett av arkitektbyrån Snøhettas mest uppmärksammats för projekt, tillsammans med biblioteket i Alexandria och National September 11 Memorial Museum på Ground Zero i New York.

Hans kungliga höghet Kung Carl XVI Gustaf fick för några år sedan en presentation av projektet. Han reagerade över det brant lutande taket som då dessa rader skrivs mest liknar en skidbacke lämpad för puckelpist. Kungen uttalade en vilja att åka alpint på taket när huset är klart. Han fick klartecken från projektets representanter, som redan nu inhandlat lämpliga skidor. Kanske även dessa byggda av trä från Moelven.

I Stockholm återfinns Kungens kurva, medan man i Mölnlycke nu bygger Kungens backe.

Den högsta punkten i norr, där det är 18 meter till tak och där de stora glaspartierna med sina speciella tryck mellan glasen och träkonstruktionens sköna bågform, påminner på flera sätt om de stora katedralerna i Europa. Lokalens gradänger bjuder möjlighet till publika föreställningar och event.

Fastighetsbolaget Next Step Group är ett bolag som på två decennier redan hunnit etablerat sig som ett ansett stadsutvecklingsföretag, med flera högintressanta projekt i referensbanken.

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz