En fullspäckad kväll i april ...

Publicerat den 30 april 2015

Årsmöte 2015

Ordförande Sven Steen höll i klubban medan vd Christina Lööf förde protokoll vid GBFs årsmöte den 22 april 2015.

Det var med trygg och säker hand som ordförande Sven Steen navigerade de närvarande genom årsmötets agenda. Göteborgs Byggmästareförenings årsmöte 2015 bjöd inte på några större överraskningar och följaktligen beviljades också den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

”Avgående” är kanske inte en helt rättvisande formulering ty samtliga styrelsemedlemmar omvaldes för ännu en mandatperiod – förutom Christina Lööf som nu lämnat posten som styrelsesuppleant och istället tillträtt befattningen som Göteborgs Byggmästareförenings nya vd. Hon ersattes i styrelsen av Jonas Öberg, J Öberg i Väst Bygg AB.

För övrigt kan vi notera att en slutredovisning presenterades vad det gällde Västra Sveriges Byggmästareförenings Service AB, vilket innebär att detta bolag numera tillhör det förgångna.

Efter själva mötet avtackades Anders Olovson, Mikael Waenerlund samt de avgående valberedningsmedlemmarna Sune Almqvist och Ingemar Edvardsson (ej närvarande).

Stipendieutdelning

Till en av årets höjdpunkter inom Göteborgs Byggmästareförening hör definitivt utdelningen av Stipendiet Byggmästaren. Det är chalmerister och handelsstuderande som premieras för sina lovvärda examensarbeten. De lyckliga stipendiemottagarna fick motta diplom, blommor och en summa pengar ur ordförande Sven Steens hand, medan vd Christina Lööf läste upp stipendiekommitténs motivering.

De närvarande mötesdeltagarna fick också möjlighet att få en fördjupad presentation av två utvalda arbeten, nämligen ett från Handels och ett från Chalmers.

”Är det klart snart?”, av juristen Tobias Gustafsson, handlade främst om AB04 och förseningsregler, medan chalmeristerna Awilla Posay och Nicklas Franzén fördjupat sitt examensarbete kring ”Ungdomsbostäder”. Arbetets slutsats var att det går att bygga smått, men att regelverket måste ses över.

En energigivande middag

Den efterföljande välsmakande middagen fulländade en spännande och minnesrik kväll. Styrelsen, närvarande medlemmar, stipendiater och fjolårets dito förenades kring matsalsborden och diskussionslustan fick med hjälp av den trivsamma atmosfären ett starkt energitillskott. Här skapades idéer och tankar, men framförallt knöts kontakter mellan olika generationer – allt för en spännande och förhoppningsvis utvecklande framtid för västsvensk byggverksamhet.

Lars O. Carlsson

Foton från eftermiddagen och kvällen

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015