Draft, date eller bara ett unikt tillfälle …

Publicerat den 29 november 2018

Göteborgs Byggmästareförening vill vara ”en naturlig och lättillgänglig mötesplats för göteborgsregionens byggintressenter”. Ett utmärkt exempel på detta är den årliga mingelkvällen där studenter och företagsrepresentanter möts och förenar nytta med nöje.

Tisdagen den 27 november var det åter dags för Sveriges Byggindustriers och Göteborgs Byggmästare­förenings årliga mingelkväll. Upplägget var lika enkelt som genialt. Fyra ämnesstationer med sakkunniga och serviceinriktade representanter från samhällsbyggarbranschen, buffébord med välsmakande och hälsonyttig mat och därtill passande drycker samt ett stort antal studerande och vetgiriga talanger.

Som en liten extra krydda för studenterna genomfördes också en poängpromenad, kanske mest för att kontrollera att de lyssnat ordentligt under informationspassen.

Kvällen inleddes med lite tilltugg och dryck, varefter Christina Lööf, Göteborgs Byggmästareförening, samt Jeanette Almvång, Sveriges Byggindustrier, hälsade de närvarande varmt (det var väldigt kallt ute denna kväll) välkomna. Det stora antalet studenter delas in i fyra, till antalet likvärda, grupper. Därefter blev dessa utlotsade till de olika stationerna.

Ledarskap och utveckling

Regionchef Mattias Klintbäck och arbetsledare Malin Axelsson från Wästbygg berättade om sina roller och hur de ser på ledarskap.

Mattias lyfte fram det nya ledarskapet, det vill säga mer ledare än chef, där det främst handlar om att coacha, vara öppen, tillgänglig och visa tillit. Prestigelöshet och ansvarstagande var andra nyckelord som Mattias också gärna ville lyfta fram. Insikten om människors lika värde står självfallet i fokus.

Malin kunde beskriva hur hon kommit till Wästbygg som trainee och där hon fått möjlighet att få inblick i en mängd skiftande arbetsuppgifter och rekommenderade de unga framtidshoppen att verkligen plocka på sig alla erfarenheter som bjuds. Beträffande dialogen med medarbetare använde hon sig av TTT, Tidigt, Tydligt, Trevligt!

Hus och bostad

Personalansvarige Moa Mindedal och kalkylator Niclas Oscander representerade AB Tornstaden, som projektutvecklar, bygger och förvaltar fastigheter. De arbetar främst med totalentreprenader.

Moa och Niclas tog tillfället i akt att presentera några av företagets referensbyggen, exempelvis drygt 60-talet studentbostäder vid Volrat Thamsgatan i Johanneberg, bara några minuter från GU och Chalmers. Kallebäcks Torn åt Stena Fastigheter med 168 hyres- och bostadsrätter var ett annat intressant projekt.

Moa och Niclas beskrev också organisationsstegen från arbetsledare, platschef, entreprenadingenjör, kalkylator och avdelningschef samt vad de olika rollerna kräver och innebär. Självfallet tog Niclas, i all ödmjukhet, på att berätta varför han tycker att kalkylatorrollen är så spännande och intressant. Säkerligen fick han en och annan av studenterna att söka ytterligare information kring just den befattningen.

Anläggning och infrastruktur

Malin Krantz, Henrik Johansson och Rikard Hagen från Svevia gjorde sitt allra bästa till att få alla studenter till att bli anläggare.

Som ett praktexempel på ett stort och allomfattande infrastrukturprojekt hade de valt Landvetter flygplats och dess omedelbara närområde – det innebar allt i komplexitet och problemlösande – ju fler tekniska problemområden som uppstod, destomer entusiastisk tycktes Henrik bli – han tycktes personifiera en anläggare som stimuleras av utmaningar, men även av logistiska frågeställningar.

Rikard var just nu ganska fokuserad på det förestående brouppehåll som Svevia skall utföra på Tjörnbron. Detta är ett världsunikt arbete som bland annat innefattar byte av brons 64 kablar och de första 14 byts ut under våren och hösten 2019.

Malin, som under elva månader varit mammaledig, är nu på väg att återgå till anläggarens omväxlande vardag. Hon redogjorde för ett stort antal imponerande referensprojekt som exempelvis väg 155 mot Torslanda och Rv 40, där man bland annat byggde en bro för hasselmöss – något som säkerligen inte alla byggare har på sitt cv. Losshållning vid Ullared, innefattande bortsprängning av 130 ton berg, under pågående handel i dess omedelbara närhet, ställer också krav på planering och logistik.

KMA; Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Peter Gipperth från Peab redogjorde för sitt arbete som KMA-samordnare, ett arbete vars betydelse bara tycks växa.

Många företag pratar om att medarbetarna är bolagets viktigaste resurs, men detta måste också synas på exempelvis arbetsplatserna. Även om det är mycket att göra i branschen så får man aldrig glömma arbetsglädje och välbefinnande, tvärt om. Detta är förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete.

För att hålla medarbetare friska arbetar Peab systematiskt med främjande, förebyggande och rehabiliterande hälsoarbete. Under 2018 har Peab på sina dialoger om säkerhet på arbetsplatserna haft extra fokus på hälsa och friskfaktorer.

Peabs kärnvärden harmoniserar mycket väl med KMA-samordnarens roll: Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga.

Mera mat och pris till alla …

Efter att var och en fått tillfälle att besöka de fyra stationerna fanns det möjlighet för ”enskilda samtal”, mingel samt mera förnödenheter…

När alla var mätta och nöjda var det hög tid att utse den lyckliga och framför allt värdiga vinnaren till en avancerad borrmaskin. Miriam Wal hade alla rätt på poängpromenaden och hade gissat rätt på ”antalet skruvar”och vi gratulerar självfallet henne till denna bedrift. När Miriam fått motta sitt pris fanns det möjligheter för alla de närvarande studenterna att själva förse sig med lämpliga priser, exempelvis böcker, tröjor, tumstockar, mössor, kepsar och så vidare, från det dignande prisbordet.

Tack för ett viktigt arrangemang och en trevlig kväll!

Lars O. Carlsson