Det Nya Hovås

Publicerat den 5 april 2016

Längs väg 158, i höjd med Brottkärr, uppförs nu den första etappen av det Nya Hovås. Det är en genomgripande omdaning av geografin och mitt bland alla bygg- och anläggningsprojekt bryter Spektrumhusets annorlunda fasad solens eventuella ljusstrålar.  Det känns som om Nya Hovås blir mer och mer spännande för varje dag som går …

Göteborgs Byggmästareförening har en uttalad ambition att verka som visionär och positiv inspirationskälla för att stärka byggbranschens attraktivitet och byggandets utveckling. Ett av de verktyg som nyttjas för att uppnå detta är intressanta och aktuella studiebesök. Under det senaste året har föreningens medlemmar exempelvis kunnat besöka Prioritet Serneke Arena i Kviberg, AstaZeros testanläggning i Hällered samt delta på studieresa till Stockholm för att besöka Stockholms högsta bostadshus i Kista samt Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Den 31 mars 2016 bjöds ännu en spännande och högaktuell aktivitet – ett guidat besök i det till utformningen spektakulära Spektrumhuset. Värd för besöket var Louise Heilborn, projektledare vid Next Step Group, det relativt unga fastighetsbolag som håller i trådarna för det Nya Hovås.

Next Step Group ägs av Joakim Garfvé och Jacob Torell, två entreprenörer som kanske inte besitter någon mer omfattande erfarenhet från fastighetsbranschen, men som i stället förlitar sig på kreativitet och lyhördhet. Rutin och kompetens kring branschen har de kunnat tillföra genom att alliera sig med andra bolag. HSB var Next Step Groups första samarbetspartner, vilka självfallet bidrog med gedigen erfarenhet kring bostadsbyggande. Därefter har antalet partners utökats med företag som exempelvis Skanska och Veidekke.

I den första etappen av det Nya Hovås är det tänkt att totalt 1 300 bostäder ska uppföras, att 30 butiker ska etableras och att 900 arbetsplatser ska skapas. Inför och under uppförandet har dialog och kommunikation varit ett nyckelord och bland alla synpunkter och tankar som kommit in i dialogarbetet kan nämnas denna kloka formulering:

”Jag gillar inte att ni bygger, men jag gillar hur ni gör det”

Spektrumhuset, ritat av Semrén+Månsson och uppfört av BRA AB, ligger mitt i byn och ska fungera som områdets naturliga mitt- och träffpunkt. Fasadens 19 000 gyllne delar ska skapa variationer och blickfång. Fasaden kommer också när allt är klart belysas i olika färger.

I huset, med en bruttoarea på cirka 5 000 kvm, finns bland annat en skola för årskurserna 4-9, flera butiker, en restaurang, bowlingbana samt andra spännande aktiviteter och möjligheter.

Det kan väl i ärlighetens namn avslöjas att restaurangen Sorelles pizzor säkerligen kommer locka folk från betydligt längre avstånd än från grannområdet. Detta sagt av egen erfarenhet, inhämtad vid det mingel med förtäring som avslutade ett trevligt och givande studiebesök.

Lars O. Carlsson