Christina Lööf ny vd på Göteborgs Byggmästareförening

Publicerat den 9 mars 2015

Christina Lööf

Christina Lööf blir Göteborgs Byggmästareförenings nya VD då Anders Olovson går i pension. Hon kommer närmast från Skanska Maskin där hon arbetat som chef för uthyrningsverksamheten i distrikt Väst.

Innan dess har Christina Lööf bland annat varit affärscontroller på Skanska Sverige och jobbat i olika ekonomiroller inom NCC-koncernen. Christina Lööf är också väl förtrogen med Göteborgs Byggmästareförening.

– Jag ser fram emot att få vidareutveckla föreningens verksamhet och stärka vår roll som mötesplats mellan våra medlemsföretag och övriga aktörer inom samhällsbyggnadssektorn, säger Christina Lööf.

– Det känns väldigt glädjande att Christina Lööf nu tar tag i stafettpinnen och leder vår förening in i framtiden. Hon har erfarenhet från ledarskap både inom bygg- och ekonomiområdet, vilket torde vara idealiskt för hennes nya roll, säger Sven Steen, ordförande för Göteborgs Byggmästareförening.

Göteborgs Byggmästareförening (GBF) verkar som en visionär och positiv inspirationskälla för att stärka byggbranschens attraktivitet och byggandets utveckling i regionen. Föreningen stöder olika branschutbildningar för att främja ungdomars intresse för byggbranschen samt säkerställa framtida ledarskap samt delar också ut stipendier för att premiera examensarbeten och goda studieprestationer. Dessutom förvaltar föreningen Göteborgs Byggmästareförenings Hjälpkassa och Sven Steens Understödsfond som delar ut understöd till behövande personer som tidigare har varit anställda i medlemsföretagen. Föreningen äger och förvaltar Byggarnas Hus på Ekmansgatan 1 i Göteborg.

För ytterligare information kontakta:

Christina Lööf, VD, 070-205 99 61, christina.loof@gbgbf.se
Sven Steen, ordförande, 031-724 80 01, sven.steen@fop.se

Ladda ner foto på Christina Lööf »