Byggarnas Hus 2023

Publicerat den 16 mars 2023

Byggarnas Hus vid Ekmansgatan 1 i Johanneberg har under flera decennier varit en unik och uppskattad mötesplats för stadens samhällsbyggare. Här träffas exempelvis byggbranschens aktörer samt högskolornas forskare och studenter. Fastigheten är inte bara en uppskattad mötesplats utan även en daglig arbetsplats, permanent eller för tillfällig kortare hyra av mötesrum.

För att möta hyresgästers och besökares behov och önskemål på moderna och ändamålsenliga lokaler i allmänhet samt att skapa fler konferensrum i synnerhet har Byggarnas Hus nu genomgått en uppdatering och hyresgästanpassning. Det hela startade våren 2021 med insamling av önskemål och idéer via en enkät till, och samtal med, husets nuvarande hyresgäster.

Arkitekter bakom den invändiga förändringen har varit Krook & Tjäder och efter ett traditionellt anbudsförförande valdes F O Peterson till totalentreprenör. De har i sin tur anlitat underentreprenörer och konsulter med specialistkompetens. Det har tidigare snyggats upp på tomtens baksida och installerats nio laddstolpar.

Paradingången har ljussats upp med ett omsorgsfulla färgval.
Detaljer i anslutning till paradingången.
Materialval, design, färg och form skapar harmoni och trivsel.
Precis som de flesta rum har styrelserummet (till vänster) och biblioteket (till höger), tidigare röda salongen, fått nya möbler. Tidigare möbler har lämnats till återbruk.
Några specialmöbler har tillkommit, som till exempel bokhyllan i biblioteket som har byggts av F O Petersons Snickeriverkstad.
Nya mysiga konferensrum har skapats. Dessa har självfallet all nödvändig teknisk utrustning.
En reception, med tillhörande receptionisttjänst, vid kurslokalernas omedelbara närhet, möjliggör ökad service till verksamheten.
Kurslokalen har fräschats upp med ny färg och nya möbler. Lokalen tar emot 30 personer i skolsittning eller 50 personer i biosittning.
Matsalen med plats för 50 personer har moderniserats.
Köket har genomgått en stor upprustning, både vad avser utrustning samt avlastningsytor.

En hel del möbler har bytts ut. De äldre möblerna har lämnats till åkerbruk, medan nya klassiska tidlösa designmöbler inhandlats. Det sista har kommit på plats under inledningen av 2023.

Några specialmöbler har tillkommit, som exempelvis det stora runda bordet i salongen samt den platsbyggda bokhyllan i biblioteket. Dessa har specialbyggts av F O Petersons Snickeriverkstad.

Ett pentry har skapats i nära avslutning till husets huvudentré, En reception har iordningställts i anslutning till utbildningslokalerna och så vidare.

Många duktiga och serviceinriktade hantverkare har starkt bidragit till det lyckade resultatet.

Bland dessa kan nämnas F O Petersons platschef Glenn Johansson samt Anders Lundin, vid samma bolag, som monterat köket, pentry samt postrummet.

Pelle Meijer & Anton Voksepp vid F O Petersons Snickeri har platsbyggt bokhyllan i biblioteket, uppdukningsytorna i salong samt i matsal.

Håkan Fridell och Joachim Zandhoff, vid F O Peterson, har flyttat möbler samt flyttat och monterat AV utrustning.

Ahmet Günaydin & Patrick Öhlund från Inhab Måleri har utfört det fina målningsarbetet som verkligen lyft de vackra rummen och därmed satt färg på huset invändigt.

Ett stort tack till alla inblandade för ett väl utfört arbete!

Text: Lars O. Carlsson
Bilder: Stefan Hollertz