Bostäder med guldkant …

Publicerat den 30 november 2016

Om man vill vara elak kan man skriva att Surte är känt för ett jordskred 1950, ett glasbruk som lades ned 1978 och en semifinalplats i bandy 1981 – men Surte har så mycket mer att erbjuda.

Det tar inte många minuter att transportera sig mellan Göteborg och Surte – oavsett om man väljer bil eller tåg. Ändå är det många göteborgare som aldrig satt sin fot i detta gamla brukssamhälle, numera en tätort inom Ale kommun. Än färre är det väl som vet att Alexander Samuelsson faktiskt arbetade på Surte Glasbruk innan han emigrerade till Amerika. Alexander Samuelsson? Ja, mannen som skapade formen för den välkända Coca-Cola-flaskan. Zlatan i all ära, men Svarte-Filip Johannson gjorde 30 mål på 22 omgångar i allsvenskan 1924/1925. Då spelade han för IFK Göteborg, men karriären började i Surte IS.

Nu börjar säkerligen de flesta förstå att det är något visst med Surte, exempelvis kreativitet och kraft, och då har vi inte nämnt något om naturen …

”Högt upp i skogen”, med närhet till Keillers damm, med promenadstigar som leder bland annat till Göteborg och med en fantastisk utsikt över Göta älv och älvens dalgång – ja, där finner vi Green Village i Surte.

Detta är ett nydanande projekt i ambitionen att skapa ett framtidsinriktat föredöme när det gäller hållbart byggande. F O Peterson & Söner Byggnads AB har svarat för hela processen, inklusive finansiering, men man lyfter gärna fram alla goda samarbetspartner, exempelvis Ale kommun och Bengt Dahlgren AB.

När Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar den 29 november 2016 bjuds in till studiebesök lämnades inget åt slumpen. Företaget ställde upp med flera av bolagets nyckelpersoner i projektet så att inga frågor skulle lämnas obesvarade och så blev heller inte fallet.

F O Petersons & Söner ABs VD, tillika VD för Green Village i Surte, Jonas Steen, redogjorde inledningsvis för hur projektet kom till med en första kontakt med kommunen redan 2010. I slutet av 2011 var det dags för markprojektering och sedan följde sprängning samt vägbyggnation.

I arbetet att skapa framtidens bostadsområde hade självfallet valet av arkitekt en väldigt stor betydelse, varför en särskild arkitekttävling genomfördes. Till denna inbjöds fyra erkänt kompetenta och spännande arkitektkontor, där T + E arkitekter blev utvalda till vinnare.

Redan från idéstadiet har miljö- och hållbarhet varit ledord för projektet och därför beslutade man sig tidigt för att projektet skulle uppföras enligt Miljöbyggnad Guld. Projektet tog också tidigt beslut när det gällde val av miljökonsult.

Anna Hindström, praktikant hos F O Peterson & Söner samt miljösamordnare när det gäller Miljöbyggnad i projektet, beskrev på ett övergripande sätt hur själva certifieringsarbetet var upplagt.

I grunden handlar Miljöbyggnad om en svensk certifiering som värnar om människa och miljö, där man arbetar inom fyra värderingsområden;

  • Energi
  • Innemiljö
  • Kemiska ämnen
  • Särskilda miljökrav

Detta innebär bland annat att byggnaderna granskas på ett femtontal punkter vad avser energi, inomhusmiljö och material. Dessa granskningar värderas och vägs samman till ett betyg för hela byggnaden. Bakom certifieringssystemet ligger Swedish Green Building Council och förutom Guld finns även nivåklasserna Silver samt Brons.

För att uppnå guldnivån, vilket alltså var den ambition som Green Village slagit fast, måste också detta betyg kompletteras med ett högt betyg från brukarna genom en kundenkät. Denna kundundersökning genomförs två år efter det att bostadens tagits i bruk.

Beträffande materialval så fick GBFs medlemmar möjlighet att studera ett antal skiftande lägenhet och visst är det spännande och intressant att se rumslösningar, moderna kök, effektiva våtutrymmen och projektets val av material, men också de tillval som gjorts av kunderna – exempelvis högtalare på de generöst tilltagna balkongerna. Vi får hoppas på sköna ballader under varma och inbjudande sommarkvällar …

Om man undrade något under rundvandringen så fanns sakkunnig kompetens att tillgå i form av bland annat projektledaren Therese Håkansson, platschefen Johan Lundin samt arbetsledaren Alecsander Bengtsson. Alla eventuella frågetecken rätades ut.

Totalt handlar projektet om en investering på lite drygt 300 miljoner och då har det uppförts åtta punkthus med sammanlagt 91 lägenheter och gemensamhetsutrymmen, 21 radhus, markytor, vägar etc. Noterbar var att det just nu, i direkt anslutning till projektet, byggs en förskola som skall stå klar i mitten av januari månad 2017.

PS: Man kan faktiskt förstå att en del andra kommuner börjat fundera i samma banor som Ale.

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz

En kåk – tre kungar och två drottningar … Från vänster platschef Johan Lundin, vd Jonas Steen, projektledare Therese Håkansson, miljösamordnare Anna Hindström samt arbetsledare Alecsander Bengtsson.
Notera de generösa balkongerna …
Platschef Johan Lundin i samtal med arkitekten Magnus Borglund …
Jonas Steen lovordar utsikten över Göta älv och dalgången. Försöker han sälja en lägenhet till textförfattaren?
I trapphusen kan var och en se beviset på Miljöbyggnad Guld – så slutet gott allting gott!