Betraktelse i tiden om kafferast

Publicerat den 2 augusti 2022

Nyinvigning av Byggarnas Hus

Molnen skingrade sig och den stora trappan badade i solsken när vi välkomnade de första gästerna till nyinvigningen av Byggarnas Hus den 7 juni. Dagen till ära hade vi öppnat den sällan använda stora porten, som i begynnelsen var husets ursprungliga huvudentré, något vi nu vill återuppliva för husets alla kommande gäster. De som kom på invigningen fick ett litet smakprov av vad som komma skall.

Det var en blomsterparad av vackra buketter som dansade in genom porten, ackompanjerad av musik från våningen under. In kom många välkända ansikten men också en och annan ny bekantskap som passade på att beskåda den ombyggda fastigheten. Alla blev hjärtligt och varmt mottagna av representanter för Göteborgs Byggmästareförening och Byggföretagen som artigt och välkomnande stod vid dörren och tog emot.

Imponerade uttryck syntes hos alla som rörde sig i huset. Vi fick höra hur uppskattat det är att så mycket av husets hemtrevliga atmosfär tagits tillvara. Det känns som ett hus som åldrats med värdighet och som piffats upp med största respekt och omsorg, och som därmed kommer att välkomna sina gäster med vänlighet och värme en lång tid framöver.

Klockan 17 klipptes ett GBF-grönt band av Byggmästareföreningens ordförande Stephan Woodbridge och Byggföretagens ordförande Jörgen Johansson, till det storslagna ljudet av en trumpetfanfar. Nyinvigningen blev med det, officiell.

Under eftermiddagen så hade våra gäster möjlighet att äta gott av den buffén som fanns uppdukad i matsalen. Där spelade också ett gäng talangfulla ungdomar från Rytmus gymnasium i Göteborg. När dag övergått till afton kunde den kaffesugne bege sig till Salongen där två baristor serverade kaffedrinkar. Speciellt deras hot shots var riktigt heta denna kväll – det vill säga, oerhört uppskattade.

Gästerna kunde också ta ett varv runt om i huset på en tipspromenad eller en historisk vandring. Tipspromenaden bjöd på frågor om renoveringen och husets historia, och den historiska vandringen var en tillbakablick till hur huset såg ut när det 1928 var hem åt en familj på tre personer.

Tack till alla er som kom, ni fick en vanlig tisdag på kontoret att kännas som en festlig fredag.

Text: Emelie Ljungberg
Foto: Stefan Hollertz

Studiebesök på Västlänken Centralen

Byggmästareföreningens väl utvecklade nätverk inom samhällsbyggarsektorn har många gånger möjliggjort tidiga och unika inblickar i vad som händer och sker i Göteborg. Så skedde även den 25 maj då vi samlades för ett studiebesök på Västlänken deletapp Centralen. På Trafikverkets projektkontor för Västlänken vid Kruthusgatan satt det ett skyddsutrustat neongult, glatt och förväntansfullt gäng.

Besöket var uppdelat i två sektioner, först fick vi en presentation om projektets start, uppbyggnad och framtid av besöksansvariga Agneta Eklund och projekteringsledaren Sven Lindahl. Efter det fick vi bege oss ut i leran tillsammans med Tobias Petersson som är byggledare på Trafikverket för deletapp Centralen, som byggs av entreprenören NCC.

När Västlänken är klar så kommer resan från Centralen till Korsvägen, via Haga, att ta 12 minuter. Tillräckligt snabbt för att med en gång vända bistra miner som dagens köer kan ha etsat fast. Rälsen är totalt 8 kilometer där 6,6 kilometer är tunnel, 4 kilometer tunnel som byggs genom berg och 2,6 kilometer tunnel byggs av betong i den kända Göteborgsleran. Västlänken ingår i det Västsvenska paketet, som till största delen finansieras av statens bidrag och av trängselskatten.

Tobias Petersson, byggledare för deletapp Centralen på Trafikverket, guidade.

Göteborgs Centralstation är en viktig knutpunkt som inte har kapacitet som räcker till för en utbyggnad av järnvägsnätet, vilket är anledningen till Västlänkens födelse. Vår central idag är en säckstation, en station där tågen som kommer in måste backa för att komma ut igen, något som Västlänkens genomgående linje kommer att komplettera. Fjärrtåg kommer fortsatt att trafikera den nuvarande säckstationen, men region- och lokaltåg kommer att trafikera Västlänken med sina tre nya stationer.

Diskussioner kring att tågsystemet och tillgängligheten i Göteborg måste förbättras har varit på tal under en lång tid, och det var i slutet av 80-talet som idén om en tågtunnel under staden föddes. Jag har alltid hört att en tunnel skulle vara omöjlig att bygga i Göteborg, eftersom staden vilar på lera. Men till alla problem finns självklart lösningar. De delar av tunneln som är byggda i lera, flyter, och blir med trycket från ovan reglerade hela tiden så att de inte flyter för högt eller sjunker för lågt. Det är ungefär samma teknik som används i Nordstan, även den är en flytande installation. Men där används pumpar för att reglera rörelserna.

Dagens värdar från Trafikverket beskrev projektets gång och nämnde de intressanta arkeologiska fynd som gjorts vid Kvarnberget. Där hittades det båtar, som såg näst intill sjödugliga ut, i kvarlämningarna av en gammal lastkaj. Vi kunde såklart inte undgå att prata om Kronotopia, den internationella tävlingen som Statens konstråd skapade för att utse vilka som skulle få bidra till den konstnärliga gestaltningen av de olika entréerna och stationerna. Vissa bidrag har, som ni kanske märkt, blivit mer omnämnda än andra, men visionsbilderna med de vinnande bidragen visar oss en vacker bild av framtidens Göteborg.

Det var sedan dags för oss att, likt Tummelisa hos mullvaden, ledas ner under jord. Centralens tunneldjup är 12 meter, vilket kan verka grunt jämfört med tunneln som slingrar sig under Haga på 32 meters djup. Men när vi vindlade oss ner för trappan, och skämtade om behovet av hissar, så kändes det helt plötsligt inte så grunt längre.

Väl nere stod vi inför en imponerande 50 meter bred tunnel. För att åstadkomma den här enorma håligheten berättar Tobias att de använt sig av en teknik där man grävt schakt i form av en trappa, för att smidigt forsla bort fyllnadsmaterial och samtidigt kunna arbeta säkert. Innan de börjar gräva schakten byggs slitsmurar, en typ av betongmur som använder marken den ska stötta som form medan den gjuts. Allteftersom man gräver schaktet, och slitsmurarna blottas, placerar man ”stöttor” från ena slitsmuren till den andra, för att stötta och mäta kraften i marken. Ni kanske har sett de orange-gula rören som går tvärs över marken där de gräver på Centralen? Det är vad de gör, de håller den ena sidan ifrån den andra.

Som ni förstår så har det under projektets gång gått åt en hel del betong. Vi fick höra att det under en av dagarna kom 400 lastbilar med betong som togs emot och hanterades, det motsvarar ungefär en lastbil var tredje minut. En imponerande insats av alla inblandade.

Efter en eftermiddag full med intressant information och syner utöver det vanliga, var det dags för oss att bege oss ovan jord. Vi blev återigen medvetna om det enorma djup tunneln befinner sig på, men blev också varse om hur snabbt vi tagit oss från kontoret på Kruthusgatan till andra sidan stationen. Vägen tillbaka verkade ta dubbelt så lång tid som promenaden nere i tunneln. Redan innan räls och tåg är på plats så verkar det som om Västlänken är den smidigaste vägen genom Göteborg.

Med det vill vi sända ett varmt tack till Trafikverket och Västlänken som tog emot oss, och vi hoppas få besöka er snart igen.

Text: Emelie Ljungberg
Foto: Stefan Hollertz

Presentation av årets stipendiater

I anslutning till föreningsstämma den 17 april presenterade årets mottagare av Stipendiet Byggmästaren samt Yrkesstipendiet. Välkommen att bekanta dig med ett gäng glada vinnare.

Vi börjar med Stipendiet Byggmästaren ...

Anton Avest och Emma Wahlfridsson

Using a sustainable business model for implementing a PED concept in terms of balancing excess heat on a district level

Emma Walfridsson kunde tyvärr inte delta vid utdelningen.

Anton och Emma har beskrivit Positiv Energy District (PED) utifrån möjligheten att tolka och implementera modellen på stadsutvecklingsprojektet Lilla Bommen. PED bygger på att skapa ett system, en micro-grid, i ett närområde med energibalans mellan flera intressenter.

Slutsatsen är att området fortfarande är i omvandling och att regelverket ännu inte är fullt ut anpassat för PED i dagsläget. Arbetet håller en hög nivå och bygger på litteraturstudier, intervjuer och workshops med olika intressenter.

Arbetet visar på en kommande affärsmodell som kan bli embryot till morgondagens företag som bygger hållbara stadsdelar i vårt samhälle.

Läs arbetet här →

Fredrik Bergfeldt och Frida Fischer

Clashing institutional logics and its consequences for communication

Fredrik och Frida har studerat samverkan mellan en svensk uppdragsgivare och utländska entreprenörer i ett stort infrastrukturprojekt. I den pågående globaliseringen och med allt större projekt blir en tydlig och fungerande kommunikation allt viktigare.

Fredrik och Frida har intervjuat flera representanter för såväl uppdragsgivare, som entreprenörer, och kopplat resultaten till aktuell teori. De har identifierat flera skillnader i såväl språk, som kultur, som ger kommunikationsproblem. Arbetet är mycket väl genomfört och mynnar ut i en samling rekommendationer, som kan underlätta för båda parter i många framtida projekt.

Läs arbetet här →

Maja Sjöstedt och Rebecka Strutz

Förbättra processen i att ställa miljökrav i stadsutvecklingsprojekt

Maja och Rebecka har analyserat styrkor och svagheter med processen att ställa miljökrav på Älvstranden Utvecklingsprojekt. Arbetet är aktuellt och mynnar ut i fyra kategorier av åtgärder för att förbättra processen att ställa miljökrav för framtida stadsutvecklingsprojekt

Läs arbetet här →

Sofie Hammer och Joline Kraemer

Developer Driven Detailed Development Plans

Sofie Hammer kunde tyvärr inte delta vid utdelningen.

Sofie och Joline har med detta examensarbete kartlagt och försökt skapa en förståelse för hur olika kommuner arbetar med att involvera exploatören i detaljplaneprocessen samt hur implementeringen och vidareutvecklingen av exploatörsdrivna detaljplaneprocesser (EDP) kan underlättas då dagens detaljplaneprocess ibland upplevs ineffektiv.

Författarna har dragit slutsatser och identifierat sex organisatoriskt relaterade aspekter och tre framgångsfaktorer som bör beaktas för vidareutveckling och framtida implementering av EDP. De tre framgångsfaktorerna inkluderar riktlinjer, utvärderingar och urval av pilotprojekt

Läs arbetet här →

Ali Reza Heravi och Antin Trogen

Materialspill i byggproduktion

Ali och Antin har förtjänstfullt tacklat en i branschen ständigt återkommande fråga, nämligen hur man kommer till rätta med spill.

De har i sitt arbete satt fingret på ett flertal viktiga parametrar som bör uppmärksammas av industrien och dessutom implementeras.

Läs arbetet här →

... och här kommer vinnarna av Yrkesstipendiet.

Stipendieutdelning på Bräckegymnasiet. På fotot Melker Samuelsson, Matias Persson, Linnéa Claesson Fransson, Cornelia Andersson och Gabriella Lörnbo.

Melker Samuelsson

Under sin studietid på Bräckegymnasiet har Melker Samuelsson visat att han är en riktig lagspelare som med sitt engagemang och driv lyfter hela sin arbetsgrupp. Han visar gott kamratskap genom att alltid hjälpa sina klasskamrater och dela med sig av sina idéer och sina kunskaper.

Personliga egenskaper som beskriver Melker är ord som händig, driven och framåt. Melker har ”blicken” som man brukar säga om talangfulla yrkesarbetare och med sina fina förmågor kommer han bidra stort till byggbranschen. Detta gör Melker till en värdig kandidat till Göteborgs Byggmästareförenings stipendium.

Matias Persson

Matias Persson har under studietiden på Bräckegymnasiet uppmärksammats för ett mycket gediget genomfört arbete både praktiskt och teoretiskt.
Matias har målmedvetet tagit sig an varje arbetsuppgift och utfört uppgiften med mycket hög kvalitet.

Det som kännetecknar Matias är flit, noggrannhet och händighet. Med dessa fina egenskaper ser vi att Matias kommer att bidra stort till den bransch han kommer arbeta inom efter sina vidare studier och det gör honom till en självklar kandidat till Göteborgs Byggmästareförenings stipendium.

Linnéa Claesson Fransson

Linnéa Claesson Franssons kunskapsutveckling i muraryrket har varit enastående tack vare ett hårt och seriöst arbete under hela utbildningstiden. Samma inställning har också präglat Linnéas studier i de teoretiska ämnena.

För att beskriva Linnéa som person kan inga andra ord än kamratlighet och hjälpsamhet användas. Yrkeskunnandet och personligheten har gjort lärlingsanställningen klar långt innan examen.

Som representant för kvinnor i branschen har Linnéa gjort ett utomordentligt arbete vilket lett till att APL-företaget specifikt uttryckt önskemål om fler tjejer från skolan i framtiden. Linnéas engagemang och kunnande gör henne till en mycket god ambassadör för Bräckegymnasiet och väl värd ett stipendium från Göteborgs Byggmästareförening.

Cornelia Andersson

Cornelia är en lärare som har ett stort inflytande på Bräckegymnasiets elever. Hon är tydlig i sin undervisning både med syftet med lektionerna och hur betygskriterierna ser ut. Hon vill alltid det bästa för alla elever och stöttar och vägleder dem i sin kunskapsutveckling.

Cornelias undervisning är varierande och har intressanta och roliga uppgifter för eleverna. Hon hjälper sina elever att hitta lugnet och dämpar deras oro för att inte lyckas. Hon är glad och lyser upp skoldagarna oavsett egna bekymmer. Cornelia har alltid ett leende på läpparna och hennes omtänksamma personlighet visar hur mycket hon bryr sig om sina elever. Detta gör Cornelia till årets bästa lärare och är en värdig mottagare av Göteborgs Byggmästares stipendium.

Hälsning från föreningsstämman

Drömmen vi hade förra året om att få välkomna föreningens medlemmar fysiskt, blev onsdagen den 27 april verklig. Det var inte bara monumentärt för att vi alla igen fick ses på riktigt igen, utan också för att Byggarnas Hus klätt om helt i ny skrud efter årets förädling.

Stephan Woodbridge, föreningens ordförande, och Gabriella Lörnbo, vd, hälsar välkommen och öppnar årets föreningsstämma.

Efter två med digitala stämmor inleddes eftermiddagen självklart med kramar, glada återseenden och hjärtliga skratt. Alla begav sig sedan in till den nyligen omgjorda kurslokalen för att inleda kvällens föreningsstämma. Det var med ett brett leende som ordförande Stephan Woodbridge tog ton för stämmans öppnande. I samband med öppnandet presenterade han sig själv och Göteborgs Byggmästareförenings nya VD sen snart ett år tillbaka, Gabriella Lörnbo, vars stämmodebut det här var.

De började med att presentera kvällens agenda som löd enligt följande; föreningsstämman, följt av mingel i salongerna, för att sedan komma tillbaka ner för utdelningen av stipendiet Byggmästaren, kvällens höjdpunkt, för att till sist avnjuta en trerätters middag signerad Jungman Jansson.

Stämmans andra punkt, val av ordförande och sekreterare, blev utan invändningar Stephan respektive Gabriella. Sekreterare Gabriella fortsatte sedan enligt sed med uppropet av de medlemmar som anmält sig och som medverkade på plats. Det var en mycket exalterad skara, som många gånger inte iddes vänta på hela sina namn att bli uppropade, innan de svarade att de var på plats.

Stämmans deltagare, bland andra föreningens före detta vd Anders Olovsson samt mötets ena justerare Ralf Hansson vid det främre bordet till vänster i bild.

Gällande frågan om vilka som skulle utses till justeringsmän, tillika rösträknare, så valdes Christina Lööf och Ralf Hansson enligt Gabriellas nominering. Den följdes av frågan om inbjudans utskick hade skett i behörig ordning enligt stadgarna, och svaret var att det hade den, både digitalt, men även per post.

Vidare berättade Gabriella om de aktiviteter som pågått under verksamhetsåret. Hon pratade om sitt tillträde den 16 augusti, i samband med tidigare VD Christina Lööfs avtackning, och hur skönt det var att vara tillbaka i huset efter ett uppehåll. Tidigare satt hon på vinden för hyresgästen BUC. Hon mindes att hon vid den tidpunkten nämnt vilket spännande arbete Christina har och att hon drömde om att ha det för egen del. Tänk vad man kan åstadkomma med lite manifestation. Självklart nämndes förädlingen som pågått under året och aktiekommitténs arbete. Det räknades upp att vi haft ett fantastiskt aktieår med fin utveckling. Vidare nämndes det att husets alla hyresgäster, med undantag från Maskinentreprenörerna som ska flytta vidare till nybyggda Platinan nere vid Lilla Bommen inom kort, är kvar i Byggarnas Hus. Medlemsaktiviteterna har under året såklart påverkats av Covid som så mycket annat, men vi har lyckats med bland annat ett mycket intressant studiebesök till City Gate som skrivits om på hemsidan. Ett besök som verkligen satte intentionen att årets framtida besök ska nå nya höga höjder.

När det kom till resultat och balansräkningen för föreningen är det intressant att nämna att hjälpkassan kunnat bidra med en utdelning på 20 000 kronor till 4 sökande, och Sven Steens understödsfond delat ut 499 880 kronor till olika sökande. Resultatet från revisorerna lästes upp av Bengt Kron, som redovisat i 10 års tid, med slutsatserna att allt skett enligt lag, rätt och riktigt. Och med det fastställdes resultatet och balansräkningen.

Gällande nästa punkt, frågan om ansvarsfrihet för vår styrelse, blev det ett rungande ja från alla närvarande. Ett blygsamt roat tack kom från vår ordförande som snabbt lotsade oss vidare till nästa punkt på agendan.

Det var sedan dags för val av styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen. Det blev omval av Glen Svensson och nyval av Ingela Björndahl, Lotta Cvach och Peter Boström som ordinarie ledamöter på två år, ihop med Paula Wirdheim som valdes förra året. För suppleanter blev det omval av Sharoz Sahaba och nyval av Ann Svensson, Marcus Håkansson och Patrik Törnqvist på två år. Som ordförande omvaldes Stephan Woodbridge, och som vice ordförande Jonas Steen, med förnyat förtroende.

Till revisor valdes Bengt Kron att fortsätta sitt fantastiska arbete med sin personliga suppleant Åsa Örnfelt. Till interna revisorer valdes Carina Edblad och Dag Bergäng och som intern revisorssuppleant omvaldes Martin Ekström. Samtliga val gjordes i enlighet med valberedningens förslag.

Christer Wannheden lade fram förslag om skylt på muren utanför Byggarnas Hus.

Till valnämnden valdes återigen Mats Johansson som sammankallande, ihop med Anders Larsson och Kjell Fröjdendahl. Suppleanter blev Tommy Ivarsson, Stefan Lindvert och Stephan Woodbridge.

Sedan kom punkten med tid för övriga frågor och yttranden, där den personliga medlemmen Christer Wannheden passionerat uttryckte att det var mer än väl tid för Byggarnas Hus att få sin egen namnskylt uppsatt på muren. Stephan tackade för förslaget och informerade om att det här är något som ligger med i vår framtidsplanering för husets förädling, och om man får uttrycka det så kraftigt, i planeringen för husets självförverkligande. I samband med det påminde Gabriella om att nu när huset är mer användarvänligt, så tar vi mer än gärna emot konferens- och mötesbokningar från medlemmar som vill tillbringa en dag eller två i huset med sitt arbete eller sina kollegor.

Avtackning av styrelseledamöterna Bertil Nilsson, Thomas Gustafsson och Anders Berne.

Stämman avslutades med en avtackning för Bertil Nilsson som avgående i valnämnden och de avgående styrelseledamöterna Anders Berne, Jonas Öberg och Thomas Gustafsson som uppnått 6 år i styrelsen vilket är den maximala perioden. Förutom med en blomma så tackades de av med en present i form av en tavla skapad för Göteborgs 400 års jubileum, en passande present då Göteborg fyllde 400 år samma år som de avgick. De önskade styrelsen all lycka framöver och hade inte själva haft något emot om stadgarna ändrades så att de hade kunnat vara med ett litet tag till.

Mingel med stipendiaterna Rebecka Strutz och Maja Sjöstedt till vänster samt föreningens tidigare vd Christina Lööf till höger.

Det var en glad skara som vid stämmans avslut begav sig upp till salongerna på lite mingel i väntan på stipendieutdelningen. Renovering, ommålning och ommöblering blev lovordad av alla som satte sin fot i lokalerna. Ett tacksamhetens ord skänkes här till alla underbara byggare av Byggarnas Hus. Efter lite bubbel och lite babbel begav vi oss sedan ner igen, det var dags för stipendieutdelning och middag.

Text: Emelie Ljungberg
Foto: Anders Nicander

Med önskan om en ljus framtid …

Änglarna tycktes ha arbetat för högtryck, eller kanske snarare i ett lågtryck, hela helgen och arbetsfördelningen var tydlig. Halva styrkan tömde himlens alla tillgängliga snömagasin, medan den andra halvan febrilt viftade med sina vingar så att snöflingorna, elegant, värdigt och nästan lite sensuellt, virvlade omkring i rymden, likt nära nog viktlös bomull, och sakta sökte sig ner mot marken, för att därefter, som ett stort mjukt, men något fuktigt, täcke, färga hela staden vit. Över hela denna härlighet vilade vårt oändliga samt sammetsblåa himlavalv med sina många magisk tindrade stjärnor.

Efter denna märkliga, märkvärdiga och mäktiga upplevelse var så äntligen måndagen här. Jag riktigt längtade till mitt arbete för att vid min skrivpulpet få möjlighet att skriva en julhälsning till Byggmästareföreningens alla vänner. Jag lånade bondens släde och spände för hans häst – ty det var ju den enda möjligheten att ta sig till Ekmansgatan en sådan annorlunda och övernaturlig dag.

Hästen, släden och undertecknad tog ett extravarv, med en riktig bredsladd, runt Poseidon samt band därefter fast Brunte vid Viktor Rydbergsmonumentet utanför Landsarkivet och hängde den obligatoriska havresäcken runt den starke nordsvenskens hals.

Jag pölsade in i Byggarnas Hus efter att först daskat av snön från mössan samt sparkat stövlarna snärtigt i dörrposten så att slask och flis föll ner på dörrmattan.

Så nu är jag på plats framför dataskärmen. Tanken är att jag nu ska önska alla en riktigt härlig och underbar helg, uppmana alla att ladda sina, under året urladdade, batterier, tänka på sina medmänniskor, i när och fjärran, samt självfallet det numera obligatoriska … tvätta händerna och håll avstånd!

Men först vill jag ändå tacka alla i huset, alla medlemmar samt andra samarbetspartners för det vänliga mottagandet jag känt sedan jag fick förtroende och förmånen att efterträda Christina Lööf i augusti månad. Självfallet vill jag rikta ett extra stort tack till just henne för allt stöd och all support, men också till styrelsen för dess förståelse och tålamod.

Efter en lång period utan studiebesök, seminarier och spännande resor har vi glädjande nog kommit igång så smått under hösten – ja, vi genomförde ju en riktig höjdare i slutet av november – ett studiebesök på Citygate i Gårda. Självfallet hoppas vi på betydligt fler spännande aktiviteter under 2022.

Så var det detta med önskelistor. Alla föräldrar önskar snälla barn, medan alla barn önskar snälla föräldrar. Dock tror jag att ganska många, både barn och föräldrar, i år önskar att Covid-19 flyger och far – och aldrig kommer tillbaka.

Vid sidan om antipandemiförhoppningen önskar jag också dig samt dina nära och kära …

God jul och gott nytt år!

Gabriella Lörnbo
Vd, Göteborgs Byggmästareförening

Studiebesök Citygate – eller rapport från månbas Alpha

Många förknippar säkert Citygate med en fantastisk utsikt, men det handlar minst lika mycket om en nödvändig insikt – att förutsättningen för att lyckas med ett dylikt komplext bygge kräver 110-procentig planering, extrem logistik samt expertkunskap på många plan – i det aktuella fallet på minst 37 plan – våningar – dessutom finns det även källare på Citygate – Nordens högsta kontorsfastighet, med en total investeringskostnad på cirka 2 miljarder kronor.

Det går inte att klaga på utsikten från taket på Citygate ...

Man slutar aldrig att imponeras av vad sann yrkesskicklighet, i kombination med kryddad stimulans inför stora utmaningar, kan åstadkomma när det gäller byggnadskonst som når himmelska höjder.

Men låt oss ta det hela lite mer från början. Det var en gång ett stort välkänt fastighetsbolag, Skanska Fastighets AB, som började fundera på en helt unik byggnad, den som senare skulle bli vida känd, och numera vida synlig, som Citygate. Året var 2014, men det skulle dröja ytterligare några år, närmare bestämt till 2016, innan några större fördjupade tankar och konkretare planer tog fart på allvar.

I början av 2017 kom också Citygates projektchef David Carlsson med i laget och därför kunde inte Göteborgs Byggmästareförening få en bättre värd och ciceron vid föreningens studiebesök, fredagen den 27 november 2021, än just projektchefen själv.

Citygates projektchef David Carlsson stod för värdskapet när Göteborgs Byggmästareförening kom på besök.

Det inte David Carlsson vet om projektet, är inte värt att veta. Han hade till och med koll på hur många medarbetare som stukat sina fötter under bygget fram till och med fredagens datum. Det var kanske trots allt inte så märkvärdigt, ty projektets fastslagna säkerhetsrutiner har verkligen begränsat antalet skador till ett häpnadsväckande minimum.

Projektet har en säkerhetsslogan som heter: ”Vi arbetar säkert eller inte alls!” Det finns ju en och annan utanför just detta projekt som lever i enlighet med just denna devis, även om de bara uppfattat slutorden …

Femton morgonpigga och vetgiriga, ur Byggmästareföreningens medlemsskara, fick uppleva en högintressant rundvandring i fastigheten – från tå till topp – och ner igen. Tack och lov fungerade bygghissen, ty annars hade det blivit en väldigt hög siffra på stegräknaren. Hissen var snabb och för varje sekund närmade vi oss himlen med fyra meter …

Under rundvandringen delade David Carlsson generöst med sig av fakta, siffror och unika tekniska lösningar, exempelvis om de klättrande Terex-kranarna. Här bjöds det lite läskig information. Citygate är drygt 144 meter hög och cirka 20 meter ovanför taket återfinns toppen på den högsta kranen. De sista elementen kom på plats bara någon dag före Byggmästareföreningens besök. Kranförare är ett yrkesval som inte direkt lockar undertecknad – kranen svajar 50 centimeter åt varje håll och på cirkus benämns motsvarande yrkesroller som trapetskonstnärer. Med kranarnas hjälp kunde man bland annat lyfta upp de stora glaspartierna; 2,70 x 3,60 meter. Detta moment kräver dock att det inte blåser allt för mycket så att lasten vrider sig – här handlar det om hårfin precision samt väl utvecklat tålamod.

En av de två självklättrande Terex-kranarna som har används vid bygget.

Den som befinner sig högst upp i, eller kanske ännu hellre på, fastigheten drabbas också av vindens påverkan – huset rör sig 12 centimeter i toppen. Och som en kunskapsbonus berättade David Carlsson att vindstyrkan över 100 meters höjd ökar med 10-15 meter per sekund. Detta kunde självupplevas vid studiebesöket eftersom vi vänligt nog fick möjlighet att flanera uppe på taket – i kyla, halka och blåst …

Skanska tog för övrigt bland annat nytta av en hel del erfarenheter man gjort när man uppfört höga hus i London, exempelvis The Scalpel. Man byggde också en modell av fastigheten som man kunde testa i en vindtunnel.

40 millimeter skarv mellan huset.

Man kan också vara lugn för att huset står stabilt, trots stadens beryktade och lömska lera. Huset har en bred bas på tio våningar och under det höga tornet har man gjutit en grundplatta som är tre meter tjock och för att stabilisera hela härligheten har man nyttjat 37 000 meter pålar, ty det är 60 meter ner till berg.

Totalt är nu 350 betongpålar slagna ner till just nämnda berg. I det sammanhanget kan också avslöjas att man dessutom nyttjat totalt 7 mil spont, vilket motsvarar en sträcka från projektet och nästan ner till Varberg. Hela projektet handlar egentligen om två separata hus, dels höghuset, dels lågdelen om 11 våningar. Det är för övrigt en skarv på 40 millimeter mellan husen på plan 9 eller om det möjligtvis var plan 10, installationsvåningen.

Det går naturligtvis att berätta hur mycket som helst om detta spännande projekt, men något som verkligen fascinerar, och som kanske ändå inte märks efteråt, är den extrema logistiken. Fastigheten täcker hela(!) sin tomt, i en starkt trafikerad storstadsmiljö, inklämd mellan E6-an och superviktiga Gårda Brandstation. Det ställs självfallet stora krav på vad som får hända runt omkring en så viktig verksamhet som stadens räddningstjänst.

Lösningen innehåller i stort två huvudmoment; nyttja grannarnas mark samt etablera en omlastningsplats på Hisingen. Citygate hyrde sju meter mark runt den egna tomten – bland annat hyrdes cykelbanan av kommunen för att man skulle klara materialinflödet. Man etablerade också en mellanstation, en hubb, vid IKEA Bäckebol och där omlastades materialet till egna distributionsbilar. Transportvägen, som bland annat utgjordes av Fabriksgatan utanför fastigheten, gjordes vid projektet enkelriktad, materialleverans var endast tillåten mellan 17.00-04.00 och inpassageportarna för materialleveransen sköttes av en vakt, med hjälp av kamerateknik – detta har enligt uppgift fungerat helt utmärkt och räddningstjänst har inte blivit störda.

Den 1 oktober 2022 flyttar Skanska in i sina två våningsplan och några månader senare skall i princip hela Citygate vara klart för inflyttning. I dagsläget är 30 procent inhyrt och man har en ständig ström av presumtiva hyresgäster som besöker fastigheten. Detta bidrar till att personalen på Citygate är hårt sysselsatta, men de skall ändå försöka hitta en tidpunkt efter årsskiftet till de medlemmar inom Byggmästareföreningen som hamnade på väntelistan/reservlistan efter det att inbjudan hade skickats ut och anmälningar strömmat in.

Stort tack David Carlsson och Skanska för att ni tog emot oss – detta studiebesök var bokstavligen en höjdare!

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz

Drottning Christina abdikerar medan lusten ännu finns kvar …

Nog är det märkligt att ett avsked kan bli till en fest och att ett farväl blir starten på något nytt. Om vi börjar med slutet så utgjorde lunchen på Byggarnas Hus, måndagen den 6 september 2021, den tidpunkten då Christina Lööf övergick från att vara vd för Göteborgs Byggmästareförening till att bli pensionär, eller ”fritidsforskare” som hon själv nu väljer att titulera sig.

Innan Byggmästareföreningen var villiga att ”släppa” Christina var det många som först ville ge Christina en minnesvärd avtackning. Ett stort antal medlemmar och samarbetspartners hade samlats i Byggarnas Hus för att njuta, ja, verkligen njuta, av mat och dryck, samt en förförisk kladdkaka, och lovorda Christinas förtjänster samt önska henne lycka till i sin framtida ”forskning”.

Byggmästareföreningens ordförande Stephan Woodbridge höll ett spirituellt och personligt tal och inget öga var torrt. Det var för övrigt Stephan, tillsammans med föreningens dåvarande ordförande, Sven Steen, som kontrakterat Christina Lööf våren 2015 – något som de båda herrarna tycktes vara både nöjda med och stolta över, självfallet i all ödmjukhet.

Stephan Woodbridge överlämnade från styrelse och förening en riktig minnesgåva, helt i ordets mest tydliga innebörd. Det handlade om en tavla, självfallet med tjusig guldram, och helt specialdesignad för ändamålet. Den skulle nämligen hjälpa den nyblivna pensionären att komma ihåg alla, eller åtminstone många, av de uppskattade resor, studiebesök och sammankomster som Christina Lööf arrangerat under sina år på föreningen, från våren 2015 till hösten 2021:

Låt oss här och nu, endast för er kära läsare, presentera tavlans historiska bildkavalkad, i något som skulle kunna liknas vid en udda modell av julklappsrim.

Så kära läsare, håll tillgodo:

Klicka för att se större bild ...

Där det förr var exercis och luftvärnsskott,
idkas numera hälsosam svettig motionsidrott

En fager oktoberflicka,
bjöd på välkyld dricka

Karolinska under ett plexiglas,
kanske blev en bubbla i kras

Vad skall Byggmästareföreningen göra?
Jo, det fick Lööfskan vid en workshop höra

Nya Hovås med gyllene fasader och strategisk placering,
får nog hos hus- och bostadsmäklare en angenäm värdering

Pizza avnjöts vid en udda servering,
i form av byggarnas dolda parkering

På Bohusläns däck samlades många,
för att färdas med hjälp av ånga

All mat och dricka man kunde önska,
avnjöts i Johannebergs fina grönska

Linje tvås södra ändstation,
finner Du vid SCA:s runda torn

På high speedbanan i Hällered,
kördes det så att asfalten sved

Armeringen håller samman den gråa mängden,
samt ökar även själva hållbarheten i längden

Stipendiekommitténs skarpa och briljanta kompetens,
kanske är förutsättningen för stipendiets existens

I Askim kan man bo fint även efter det ordinarie livet,
och att träden är ask – ja, det är väl ganska givet

Christinas ordförande nummer een,
var den tredje generationen Steen

Utmärkelsen Miljöbyggnad Guld är riktigt stort,
ett bra exempel är Green Villages i Surtes ort

Marieholmtunneln besöktes vid tillfällen till antalet två,
andra gången kunde man under älven till Hisingen gå

Byggbranschens roller i flera infostationer,
lockar studenter med drömmar och visioner

BoStad 2021 var en sju-tusan till idé,
när de summerat får vi se, va de blé

Vi gjorde i Jönköping ett kortare studiestopp,
Ormen och dess hus har en slingrig kropp

The Concept var en ombyggnad, typ modell byggar-rus,
- liten Gamle Port förvandlades till helt Kungsportshus

Om en samhällsbyggare sig något ensam känner,
öppna porten och knö dig in – Du är bland vänner

Stephan Woodbridge blev Christinas ordförande nummer två,
men de kände varandra väl från styrelsearbetet redan då

Stipendiater brukar förgylla årsmöten med sina tankar,
förutom de år då pandemimonster i våra tankar bankar

Mat är till för att avnjutas och mätta,
inte för att brännas och skapa hetta

Vid Säteriet de fört dialog så att hyresgästen blev hörd,
men när vi besökta Råda bjöds främst på nederbörd

På bästa plats i Oslos mest centrala parti,
finns nu Munchmuseet och ett förfärat skri

Mölndal Galleri vid Mölndals Bro,
en shoppares dröm kan vi tro

A Working Lab var ett framtidsbesök in i hybriden,
plötsligt minns vi Hamlets tal ”Ur led är tiden”

Efter traditionellt stipendieregn, fast i covid-19-tider,
var det hemma man åt mat samt drack, förslagsvis cider

En 125-årsmiddag efter traditionernas alla seder och bruk
trivsel och underhållning samt mat och dryck på vit duk

Ett covid-årsmöte där medlemmarna medverkade på distans
Ordförande undrade säkert, var medlemmarna var någonstans

En bild vi tappade bort på ett av våra studiebesöksställen,
men så avnjöt vi också en god middag, den Östgötakvällen

Många andra vänner passade också på att uppvakta Christina Lööf, exempelvis regionchef Anna Lönn Lundbäck, vid byggföretagen, och Gabriella Lörnbo, nytillträdd vd för Byggmästareföreningen.

Många var de som också överlämnade en mer privat blomma, bok eller liknande för att visa sin uppskattning för ett gott samarbete. Säkerligen hade Christina i normala fall utsatts för såväl grabbiga kramar samt blöta kindpussar, men nu nöjde de flesta sig med en armbåge mot armbåge eller byggarstadig klapp på axeln.

Varför slutar då denna unga mö – som ännu har långt, långt kvar till den ålder som annars förknippas med pension. Jo, hennes logik är, enligt ett förtjusande tacktal, följande:

När man är ung och i början av sin karriär har man tid och lust, men inga pengar.

När man senare i livet är mitt i karriären har man fått pengar och har fortfarande lusten kvar, men nu har man inte tid.

När man ännu senare är äldre och karriären normalt är slut, ja, då har man fått betydligt mer tid samt också en del pengar, men nu har man inte längre lust.

Det är av den anledningen som nu Christina Lööf valt att stiga av tronen, ty då kommer hon ha såväl tid, pengar och lust.

Vi hoppas att Christina Lööf, hennes ständige följeslagare Mikael och övriga medlemmar i familjen, får en härlig och ljus framtid.

Drottning Christina har abdikerat, länge leve Gabriella!

Text: Lars O. Carlsson
Bilder: Stefan Hollertz

Sommartider, hej hej, sommartider … och sedan hej då ...

Foto: Shutterstock

Det senaste året har för de flesta varit en omvälvande tid och mycket av byggmästareföreningens verksamhet har gått i covid-dvala. De möten som genomförts har bedrivits digitalt och nog saknar vi fysiska möten, exempelvis våra traditionella student- och branschmingel.

Personligen har jag börjat trappa ner min arbetstid och snart är det dags att bli fritidsforskare på heltid – jo, jag ska gå i pension!

När man står inför större förändringar i livet är det naturligt att blicka tillbaka samt reflektera över vissa val som gjorts och beslut som tagits.

Jag tänker exempelvis på min mamma Anne-Marie som via olika omständigheter gick från att vara fritidspolitiker till att engagera sig som riksdagskvinna under två år. Vid den tiden gick jag på gymnasiet och fick under veckorna, när mamma alltså var i Stockholm, laga mat åt både pappa och mig. Det kändes självfallet naturligt att vi i familjen stöttade varandra.

Jag hittade ett gammalt klipp från tidningen Skaraborgsbygden som gjorde ett reportage med rubriken ”Christina fixar fisken när mor är i riksdagen” och det fanns även ett foto där jag sitter vid vårt piano. Det kan direkt avslöjas att bilden är arrangerad – konsertpianist har aldrig existerat bland mina yrkesval.

Vad drömde då den 18-åriga Christina om och vad trodde hon om framtiden? För mig var det bara tillfälligheter (och kärleken) som gjorde att jag flyttade från Skara till Göteborg och en slump att jag hamnade i just byggbranschen – oj, vilket tur!

Jag brukar rekommendera alla med intresse för samhällsbyggnad att testa på att jobba i byggbranschen. Här finns gott kamratskap och jordnära kollegor, teamkänsla och en tillfredställelse i att tillsammans arbeta mot uppsatta mål och hitta lösningar på uppkomna problem.

Om man inte känner någon som arbetar inom bygg eller anläggning kanske inte ett byggbolag är förstahandsvalet när man är färdig med sin utbildning från universitet eller högskola. Där fyller våra studentmingelträffar en viktig funktion. Vi bjuder in till Ekmansgatan och brukar ha fyra olika stationer där företag informerar om roller och möjligheter inom sina områden. Efteråt bjuds på mat och dryck samt möjlighet till mingel och nätverksbyggande med representanter för branschen.

Efter två år i riksdagen och ytterligare några år som politiker på lokal nivå bestämde mamma sig för att sluta helt med alla uppdrag och ägna sig åt hem och familj. Hon var en riktig matmamma och det värsta som kunde hända var att någon var hungrig. Jag vet med mig att jag har fått vissa av dessa egenskaper i arv. Det är roligt att bjuda på god mat och under pandemiåret har jag börjat baka surdegsbröd, något jag läst att jag tydligen inte är helt ensam om!

Nu gör jag alltså en ”Anne-Marie” och väljer att gå i pension vid fyllda 62 år. Jag ser fram emot att få mer tid med familjen och utveckla andra intressen. Jag kommer givetvis att fortsätta följa Byggmästareföreningen som ligger mig varmt om hjärtat. Vi har en unik förening och Byggarnas Hus är en fantastisk mötesplats där det i höst förhoppningsvis åter kommer att sjuda av liv och aktiviteter.

Till sist vill jag tacka alla som bidragit till att jag trivts så bra på jobbet samt hoppas att vi träffas på något spännande studiebesök eller någon liknande aktivitet framöver samt naturligtvis – önska alla en riktigt skön sommar!

Christina Lööf

PS – här kommer receptet på en jättegod fiskrätt:

 • 500 g laxfilé
 • 1 finhackad gul lök
 • 2 tsk salt
 • 1 krm citronpeppar
 • Saften av en halv citron
 • ½ dl vitt vin
 • 3 dl grädde
 • Dill

Fräs löken i smör och lägg i en smord form. Lägg filén ovanpå och krydda. Häll över citronsaften, vinet och grädden. Klipp över dill. Stek i ugn i 225 grader i cirka 20 minuter.

… det är vägen, som är mödan värd …

Inför ett uppföljningsseminarium kring BoStad2021 hade Göteborgs Byggmästareförening rubricerat sin inbjudan på följande sätt: Når vi målet innan restiden ebbat ut?

Svaret tycks vara nja – det kanske inte blev några 7 000 nya bostäder på utsatt tid, men det blev ett stort antal nya erfarenheter och viktiga lärdomar som nu kan resultera i en framtida effektivisering och tempohöjning av bostadsbyggandet. Så projektet banar kanske trots allt väg för framtida segrar.

Göteborgs BoStad2021 är en satsning som, utöver det ordinarie bostadsbyggandet i Göteborg, skulle ge ytterligare 7 000 nya inflyttningsklara bostäder fram till jubileumsåret 2021 och dessa utöver det ordinarie bostadsbyggandet i Göteborg.

Några av deltagarna vid Göteborgs Byggmästareförenings seminarium om BoStad2021 den 16 juni. Dagens föreläsare Anders Svensson högst upp till vänster.

En forskargrupp från Chalmers har sedan januari 2016 följt och studerat arbetet i syfte att söka svar på bland annat följande intressanta frågor:

 • Vilka åtgärder vidtas i BoStad2021 för att korta ledtider för bostadsbyggande?
 • Är de framgångsrika utifrån målet att bygga 7 000 bostäder till 2021 utöver den ordinarie produktionen och utifrån involverade aktörers syn på tid, kvalitet, ekonomi och krav på rättssäkerhet? 
 • Vilka lärdomar kan användas i den ”ordinarie” processen?

I april 2018, alltså efter drygt två års studerande, fick Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar möjlighet att vid ett seminarium med professor Anders Svensson ta del av var projektet och var forskarna befann sig våren 2018.

Då var det främst delrapport 2 som var föremålet för informationen, men sedan dess har ett flertal nya rapporter, såväl delrapporter som temarapporter, sammanställts för Följeforskning BoStad2021, vilka finns tillgängliga som pdf:er via nätet.

Onsdagen den 16 juni 2021 var Anders Svensson tillbaka, om än digitalt, för att på bästa sätt försöka besvara inbjudans frågeställning – nej, några 7 000 lägenheter blir inte klara före utgången av 2021 – och anledningarna tycks vara flera, exempelvis att processen tog längre tid än väntat (exempelvis i samband med överklaganden och trafikfrågor), att marknadsförutsättningarna och efterfrågan hade förändrats samt en ganska vanlig faktor … överoptimism. Det reella antalet nya inflyttningsklara bostäder hamnar istället kring 4 000.

Det tycks nästan vara lite ironiskt att jubileumssatsningen BoStad2021, precis som stadens stora publika jubileumsfirande, flyttas till 2023 – det är i alla fall först då som de 7 000 bostäderna beräknas vara inflyttningsklara.

I vilket fall som helst har vi redan avslöjat att forskarna lärde sig en hel del  längs vägen under dessa år som BoStad2021-resa pågått.

Anders Svensson nämnde bland annat följande lärdomar:

 • Paketera och projektifiera oftare utbyggnadsprojekt, sätt tydliga mål, politiskt beslutade, tillsätt resurser
 • Deadline is king, sätt och avtala tidsmål för hela processen och dess huvudfaser
 • Precisera och avtala syftet och nyttan med samverkan och respektive parts åtaganden
 • Inför en gemensam kommunal projektorganisation med gemensam ledning, processmodell, digital infrastruktur och samlokaliserade nyckelfunktioner
 • Inrätta en strategisk och koordinerande beställarfunktion under KS
 • Etablera tätt samarbete på projektnivå mellan exploatör och kommunen under hela processen
 • Var flexibel när det gäller exploatörernas medverkan i planeringsskedet
 • Prioritera större sammanhängande utbyggnadsområden, utgå från lokala förutsättningar, inte stadsbyggnadsdogmer
 • Säkra samsyn med staten och regionen kring infrastrukturfrågor, stärk översiktsplaneringen

Projektet har en hemsida där man med tre enkla modeller överskådligt visar några viktiga områden som kan bidra till att tempot i bostadsbyggandet ökar:

Det tycks som om dessa modeller är ständigt användbara, ty samverkan och dialog brukar lösa det mesta.

Text: Lars O. Carlsson