Med önskan om en ljus framtid …

Publicerat den 20 december 2021

Sommartider, hej hej, sommartider … och sedan hej då ...

Bubbla, bubblare, babblaren och bubbel

Vi håller i, håller ut, håller avstånd och håller tummarna …

Farväl till 10-talet, nu välkomnar vi 20-talet!

Hållbarhet är ordet på allas läppar

Jubileumsår med dunder och brak

Tillbakablick och framtidsspaning

Göteborgs Byggmästareförening 125 år

Ljus i mörker