Mingel för studenter och byggare

Publicerat den 18 september 2019

Medlemsmingel med BI och GBF

Mingel för studenter och byggare

Medlemsmingel med BI och GBF

Mingelkväll med studenter och företagare

Mingelkväll för studenter den 1 oktober

Brasiliansk afton på Ekmansgatan

Mingelkväll för studenter den 20 oktober