• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Tillbakablick och framtidsspaning

I år har Byggmästareföreningen funnits i 125 år, en imponerande och aktningsvärd ålder! Hösten 1893 sammanträdde 21 byggmästare i Göteborg och röstade om att bilda en byggmästareförening, 20 röstade för och 1 röstade emot bildandet av en ”fast sammanslutning”. Bakgrunden var den långvariga och infekterade murarkonflikten. Byggmästarna sammanslöt sig för att formera en enad part mot fackföreningen men också för att påverka kommunens utbud av byggbar mark.

Om 25 år, år 2043 då föreningen fyller 150 år, hur ser det ut då? Var och hur mycket kommer Göteborg och Västsverige ha växt? Hur designas nya kontor, hur planeras nya skolor och hur byggs nya sjukhus? Hur reser vi och hur tar vi oss till jobbet?

Läs Christina Lööfs sommarhälsning

Ta del av den sjätte delen i föreningens och Göteborgs historia

Som en del i firandet av föreningens 125-årsjubileum presenterar vi under året historiska vingslag på vår hemsida. Varje månad fyller vi på med nya porträtt av tidigare föreningsordförande samt nya avsnitt om hur Göteborg byggts upp sedan 1893. Nu har vi publicera den sjätte delen där vi bekantar oss närmare med Sven Steen (ordförande 1921-1947) samt Göteborg under 1940-talet.

Vår bästa tid är nu …

Det fanns en tid då mödrar i Bohuslän, med tårfyllda ögon och med stor osäkerhet om ett eventuellt återseende, tog avsked från sina nyligen konfirmerade tonårssöner. Samma hårt arbetande mödrar kunde också, trots relativt unga år, redan vara änkor, eller så skötte de ett dragigt hem och stor barnaskara i ett kärvt kustlandskap, medan maken passerade ekvatorn.

Det var mycket som var annorlunda förr i tiden, men det var säkert inte många som tänkte på detta när Göteborgs Byggmästareförening mönstrade på den ljuvliga S/S Bohuslän vid Stenpiren den 15 maj.

Läs mer om utflykten med Bohuslän

Göteborgs Byggmästareförenings hantering av personuppgifter

Under maj fastställde Göteborgs Byggmästareförening en ny integritetspolicy med information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Policyn beskriver bland annat vilken typ av information som vi lagrar, varför vi hanterar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på oss.

Ta del av Göteborgs Byggmästareförenings integritetspolicy