• Namn Organisation
 • En deltagare från Bror Johansson & Co
 • En deltagare från Bror Johansson & Co AB
 • En deltagare från Ernst Rosén AB
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från MVB Astor Bygg AB
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier
 • En deltagare från tankeochtext
 • En deltagare från Trädgårdskonsulten
 • En deltagare från Veidekke
 • Totalt 15 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Res till framtiden – se Vallastaden i Linköping

GBF arrangerar studieresa till Bo- och Samhällsexpo den 21-22 september 2017!

På rekordtid har 40 olika aktörer lyckats skapa en tät, grön och blandad stadsdel i Linköping. Här vimlar det av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. Totalt handlar det om 1 000 nya bostäder och inom samma kvarter samsas exempelvis villor, radhus, trapphusboenden, generationsboenden, bostadsrätter, hyresrätter, stort som smått.

I Linköping har man också tagit fram en ny spännande modell för samhällsbyggnad – den så kallade Vallastadsmodellen. Det handlar om att bygga, bo och leva – tillsammans!

Stadsdelen har utvecklats i samverkan mellan kommunen, Linköpings universitet, Akademiska hus, OkiDoki Arkitekter, näringsliv och inte minst… ett stort antal engagerade Linköpingsbor. Ty under hela processen har det bärande temat varit ”Människan bygger staden” och Vallastaden är följaktligen planerad för att skapa möten mellan människor, i vardagen.

Till dessa möten mellan människor bidrar bland annat Felleshus, yttre växthus, parker, aktivitetsområden och rikligt med andra gröna ytor.

Göteborgs Byggmästareförening har nöjet att erbjuda sina medlemmar en skräddarsydd studieresa till Linköping/Norrköping den 21-22 september 2017!

Preliminärt program

Torsdagen den 21 september:

 • Buss från Göteborg 7:30, ankomst Linköping cirka 11:00
 • Lunch på mässområdet
 • Föreläsning 13:00 – Vallastaden: Från idé till verklighet
 • Rundvandring på mässområdet
 • Transport till Comfort Hotel Norrköping
 • Middag på restaurang Stadsvakten kl 19:30

Fredagen den 22 september

 • Frukost
 • Studiebesök projekt förmiddag
 • Buss tillbaka till Göteborg
 • Lunch på vägen
 • Ankomst Göteborg cirka klockan 15:00

Välkommen!

Christina Lööf
Göteborgs Byggmästareförening
070-205 99 61 · christina.loof@gbgbf.se

Praktisk information

Inbjudna: Resan arrangeras för medlemmar i Göteborgs Byggmästareförening

Tid: Den 21-22 september 2017

Kostnad: Resans pris är 3 600 kronor inklusive moms och då ingår buss, hotell (enkelrum och frukost), mässbesök, studiebesök och måltider

Anmälan: Senast den 16 augusti 2017 via länken ovan