• Namn Organisation
 • En deltagare från Apleberger Konsult
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från chalmers
 • En deltagare från Chalmers tekniska högskola
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Easyfairs
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Peab Fastighetsutveckling AB
 • En deltagare från Serneke Anläggning AB
 • En deltagare från Stena Fastigheter
 • En deltagare från Sv Byggindustrier
 • En deltagare från tankeochtext
 • En deltagare från Ventilationsgruppen
 • Totalt 15 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Smarta regioner, smarta städer och smarta byggnader

Välkommen att dela erfarenheter med studenterna som deltog i IREC 2018

IREC, International Real Estate Challenge, är en tävling där studenter skall arbeta fram ett förslag till koncept för ett tänkt företags framtida huvudkontor. Tävlingen har arrangerats sedan 1999 och årets tema var "Smart regions, smart cities, smart buildings".

Den 5 januari 2018 möttes i Hamburg studenter från de deltagande europeiska universiteten i ett uppstartsmöte inför tävlingen. Där representerades Chalmers av fyra studenter som tillsammans med de övriga deltagarna delades in i olika tvärgrupper. Därefter genomförde de olika grupperna studiebesök inom "sina" respektive utvalda städer. Våra fyra chalmerister åkte, med stöd av CMB och Göteborgs Byggmästareförening, till Edinburgh (Karin Dandanelle), Helsingfors (Daniel He), Milano (Susanne Montelius) samt Moskva (Martin Tomasson).

Väl tillbaka i Hamburg sammanställde grupperna sina intryck och idéer i en presentation. När tävlingen avslutades måndag den 15 januari kunde Karin Dandanelle konstatera att hennes lag hade vunnit IREC 2018!

Välkommen till ett högaktuellt seminarium där de fyra studenterna från Chalmers, i ord och bild, presenterar sina tävlingsbidrag. Du får ta del av kreativa koncept för att utveckla framtidens städer och byggnader.

Christina Lööf · Göteborgs Byggmästareförening · christina.loof@gbgbf.se
Bengt Christensson · Centrum för management i byggsektorn · bengt.christensson@cmb-chalmers.se

Praktisk information

 • Datum: Torsdag den 1 mars 2018
 • Tid: Klockan 15:15 till 16:30 · Lägg till i kalender
 • Plats: Ekmansgatan 1, Göteborg · Karta
 • Upplysningar: Vi inleder med fika kl 15:15 och presentationen startar kl 15:30. Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast den 26 februari.