• Namn Organisation
 • En deltagare från 556106-9872
 • En deltagare från Brixly AB
 • En deltagare från Brixly AB
 • En deltagare från Chalmers Väg och Vattenbyggnad
 • En deltagare från Chalmers, Väg och vattenbyggnad
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • En deltagare från F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • En deltagare från Galaxen Bygg AB
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Hollertz & Stenvall AB
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från Kålltorps Bygg
 • En deltagare från Kålltorps Bygg
 • En deltagare från Maskinentreprenörerna AB
 • En deltagare från Moelven Modus AB
 • En deltagare från MVB Astor Bygg AB
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från PEAB Sverige AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Sequoia Solutions AB
 • En deltagare från Serneke Anläggning AB
 • En deltagare från Serneke Group
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Strukton Rail AB
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier
 • En deltagare från tankeochtext
 • En deltagare från Torslanda Entreprenad AB
 • En deltagare från Torslanda Entreprenad AB
 • En deltagare från Torslanda Entreprenad AB
 • En deltagare från Torslanda Entreprenad AB
 • En deltagare från Trädgårdskonsulten
 • En deltagare från Utetjänst
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • Totalt 43 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Otydliga chefer skapar osäkra arbetsplatser

Seminarieum · Onsdag den 27 mars

Vi känner alla till att en ledare är oerhört viktig utifrån många olika perspektiv och nu visar en ny studie att otydliga chefer kan betyda sämre säkerhet på arbetsplatsen. Detta är självfallet en högintressant forskningsrapport för alla oss inom byggindustrin, inte minst med tanke på att ett bygge innehåller många olika riskfaktorer och möjligheter till olyckor – säkerhetstänk är A och O.

Ledarens beteende, planering, uppföljningar och förmåga att vara en förebild på arbetsplatsen ökar med andra ord säkerheten och förbättrar självfallet även arbetsmiljön för våra byggnadsarbetare!

Martin Grill, leg psykolog och doktor i medicinsk vetenskap vid Göteborgs universitet, är en av forskarna bakom studien, vilken bland annat är baserad på intervjuer både i Sverige och i Danmark.

Han har nu fått utökat forskningsanslag för att undersöka hur nyanställda platschefer inom byggbranschen och anläggningsindustrin kan utveckla sitt ledarskap. Han ska också bidra till att utveckla ett nytt ledarskapsprogram för just platschefer. Att utbilda platschefer i såväl ledarskap som kommunikation tycks med andra ord vara en nyckelfråga i företagens säkerhetsarbete.

Missa inte denna presentation om ett viktigt och prioriterat ämne. Fika står framdukat från kl 14:45 och föredraget startar kl 15:00.

Christina Lööf · Göteborgs Byggmästareförening · christina.loof@gbgbf.se

Praktisk information

 • Datum: Onsdag den 27 mars 2019
 • Tid: Klockan 14:45 till 16:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Ekmansgatan 1, Göteborg · Karta
 • Upplysningar: Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast den 22 mars