• Namn Organisation
 • Viktoria Bodén Chalmers Väg och Vattenbyggnad
 • Stina Lundin Chalmers, Väg och vattenbyggnad
 • Bengt Christensson CMB
 • Kristina Bengtsson Erlandsson Bygg
 • En deltagare från Erlandsson Bygg AB
 • Adrian Broberg F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • Taimor Eldaba F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • Janet Larsson Galaxen Bygg AB
 • Christina Lööf Göteborgs Byggmästareförening
 • Stefan Hollertz Hollertz & Stenvall AB
 • Alexander Liljenhed JM AB
 • Uno Hallgren Maskinentreprenörerna AB
 • Jonas Rosander Moelven Modus AB
 • Paula Wirdheim MVB Astor Bygg
 • Magnus Hjelmgren NCC
 • Karl-Magnus Hake NCC Sverige AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • Håkan Jimmefors NCC Sverige AB
 • Stefan Månsson NCC Sverige AB
 • Jimmy Sörensen NCC Sverige AB
 • Jessica Rosell PEAB Sverige AB
 • Jan-Erik Lindberg Peab Sverige AB
 • Eva Törnberg Sequoia Solutions AB
 • Urban Lindmark Serneke Anläggning AB
 • Jonas Fjellman Serneke Group
 • Emma Strömberg Skanska Sverige AB
 • Helga Valdimarsdottir Strukton Rail AB
 • Andreas Brendinger Sveriges Byggindustrier
 • Gabriella Lörnbo Sveriges Byggindustrier
 • Petra Sedelius Sveriges Byggindustrier
 • Lars O. Carlsson tankeochtext
 • Alexander Rex Torslanda Entreprenad AB
 • Fredrik Sandqvist Torslanda Entreprenad AB
 • Mathias Hedengrahn Torslanda Entreprenad AB
 • Ludvig Larsson Torslanda Entreprenad AB
 • Michael Lööf Trädgårdskonsulten
 • Jesper Leman Utetjänst
 • Stephan Woodbridge Veidekke
 • Catharina Melin Veidekke
 • Patrik Fallbring Wästbygg AB
 • Totalt 40 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Otydliga chefer skapar osäkra arbetsplatser

Seminarieum · Onsdag den 27 mars

Vi känner alla till att en ledare är oerhört viktig utifrån många olika perspektiv och nu visar en ny studie att otydliga chefer kan betyda sämre säkerhet på arbetsplatsen. Detta är självfallet en högintressant forskningsrapport för alla oss inom byggindustrin, inte minst med tanke på att ett bygge innehåller många olika riskfaktorer och möjligheter till olyckor – säkerhetstänk är A och O.

Ledarens beteende, planering, uppföljningar och förmåga att vara en förebild på arbetsplatsen ökar med andra ord säkerheten och förbättrar självfallet även arbetsmiljön för våra byggnadsarbetare!

Martin Grill, leg psykolog och doktor i medicinsk vetenskap vid Göteborgs universitet, är en av forskarna bakom studien, vilken bland annat är baserad på intervjuer både i Sverige och i Danmark.

Han har nu fått utökat forskningsanslag för att undersöka hur nyanställda platschefer inom byggbranschen och anläggningsindustrin kan utveckla sitt ledarskap. Han ska också bidra till att utveckla ett nytt ledarskapsprogram för just platschefer. Att utbilda platschefer i såväl ledarskap som kommunikation tycks med andra ord vara en nyckelfråga i företagens säkerhetsarbete.

Missa inte denna presentation om ett viktigt och prioriterat ämne. Fika står framdukat från kl 14:45 och föredraget startar kl 15:00.

Christina Lööf · Göteborgs Byggmästareförening · christina.loof@gbgbf.se

Praktisk information

 • Datum: Onsdag den 27 mars 2019
 • Tid: Klockan 14:45 till 16:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Ekmansgatan 1, Göteborg · Karta
 • Upplysningar: Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast den 22 mars