• Namn Organisation
 • En deltagare från Carlbergs i Göteborg Ab
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Derome
 • En deltagare från Fastighets AB Balder
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Hollertz & Stenvall AB
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från Sequoia Solutions AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Step1
 • En deltagare från Sweco Sverige AB (stipendiat 2020)
 • En deltagare från tankeochtext
 • En deltagare från Veidekke
 • Totalt 15 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Når vi målet innan restiden ebbat ut?

Uppföljning BoStad2021 · 2021-06-16

Anslut via denna länk (Teams) →

BoStad2021 är en satsning, beslutad av Göteborgs Stad, som skulle ge staden 7 000 nya bostäder till 2021 och dessa utöver det ordinarie bostadsbyggandet i Göteborg.

En forskargrupp från Chalmers har sedan januari 2016 följt och studerat arbetet i syfte att söka svar på bland annat följande intressanta frågor:

 • Vilka åtgärder vidtas i BoStad2021 för att korta ledtider för bostadsbyggande?
 • Är de framgångsrika utifrån målet att bygga 7 000 bostäder till 2021 utöver den ordinarie produktionen och utifrån involverade aktörers syn på tid, kvalitet, ekonomi och krav på rättssäkerhet?
 • Vilka lärdomar kan användas i den ”ordinarie” processen?

Forskargruppen, som har sammanställt ett stort antal del- och temarapporter, gästade GBF den 4 april 2018. Då var det Anders Svensson, projektledare för följeforskningen, som berättade om BoStad2021 samt var projektet vid det tillfället befann sig i förhållande till slutmålet.

Anders Svensson kommer nu tillbaka till GBF med nya erfarenheter och nya kunskaper kring projektet – nu när endast ett halvår återstår av restiden – självfallet spännande för dem som var med på seminariet för tre år sedan – men – säkerligen lika intressant för dem som inte var med 2018.

Onsdagen den 16 juni bjuder Göteborgs Byggmästareförening in till detta uppföljningsseminarium, i digital form, med Anders Svensson, en av fem huvudansvariga forskare inom projektet.

Praktisk information

 • Datum: Onsdag den 16 juni 2021
 • Tid: Klockan 10:00 till 11:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Teamsmöte, länk skickas ut till deltagarna den 15 juni
 • Upplysningar: Anmälan senast den 14 juni