• Namn Organisation
 • En deltagare från BI
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • En deltagare från F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • En deltagare från Galaxen Bygg
 • En deltagare från Galaxen Bygg
 • En deltagare från Galaxen Bygg
 • En deltagare från Galaxen Bygg
 • En deltagare från Galaxen Bygg AB
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Hollertz & Stenvall AB
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från Kålltorps Bygg
 • En deltagare från Kålltorps Bygg
 • En deltagare från MVB Astor Bygg AB
 • En deltagare från Peab Fastighetsutveckling AB
 • En deltagare från Serneke Anläggning AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier
 • En deltagare från tankeochtext
 • En deltagare från Trädgårdskonsulten
 • Totalt 24 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Mölndals Galleria – planer blir verklighet

Centrala Mölndal genomgår en stor förnyelse då nya bostäder och arbetsplatser växer fram parallellt med utvecklingen av Mölndals Galleria. Gallerian kommer vid öppningen i höst att innehålla 24 000 kvadratmeter handel och 70 butiker, caféer och restauranger.

Projektet utvecklas gemensamt av Citycon och NCC Property Development. Den gamla handelsfastigheten är riven och fram växer en modern tätortsgalleria.

NCC Construction Sverige bjuder in Byggmästareföreningens medlemmar till ett studiebesök på Mölndal Galleria. Projektet är i slutet av byggarbetena och den 27 september invigs gallerian. Vi startar med information om projektet på NCC:s platskontor och därefter genomförs en rundvandring på arbetsplatsen.

Välkommen!

Christina Lööf
Göteborgs Byggmästareförening
070-205 99 61 · christina.loof@gbgbf.se

Praktisk information

 • Datum: Onsdag den 20 juni 2018
 • Tid: Klockan 14:30 till 16:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: NCC:s projektkontor, Brogatan 9 i Mölndal · Karta
 • Upplysningar: Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast den 18 juni. Medtag om möjligt hjälm, väst och skyddsglasögon.