• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

gbf_maillogga

Koppla ur och koppla av

Byggbranschen upplever just nu en högkonjunktur utan dess like. Och byggboomen tycks hålla i sig ännu en tid. Det handlar om nya bostäder och moderniserad infrastruktur, men samtidigt är behovet inom renovering och underhåll fortsatt väldigt stort. Visst är det härligt med fulla orderböcker, men inget gott utan att det har något ont med sig … Högt tryck kan resultera i problem när det gäller att få såväl material som hantverkare i rätt tid. Många vittnar också om svårigheter när det handlar om att rekrytera nya medarbetare.

I juni månad är det på många håll extra jäktigt på kontoren. Det är mycket som ska hinnas med innan lokalerna töms på folk inför semestern. Möten ska bokas, protokoll ska skrivas, handlingsplaner åtgärdas och flera företag försöker också hinna med en liten sommarfest eller kontorslunch för kunder och/eller personal. Puh – Det är mycket nu!

Läs Christina Lööfs sommarhälsning

Hur står det till på bygget?

Cirka 44 procent känner sig stressade på jobbet, men bara 28 procent säger sig behöva avlastning från sina arbetsuppgifter – men varför är det så? Den 15 juni gästades Göteborgs Byggmästareförening av Chalmersstudenterna Sara Blomkvist och Rikard Landegren Hagen som presenterade sin mastersuppsats.

Läs mer om seminariet

Och den ljusnande framtid är vår …

Det hade krävts ett skohorn för att få in fler besökare i den klassiska teatersalongen. De tolv raderna med fåtöljer räckte inte långt och snart fylldes både gångar och fönsternischer. YRGOs avgångsklasser hade samtals för skolavslutning.

Läs referatet från avslutningen på YRGO

Ett välsignat lagarbete …

Arbetsglädje och en tydlig gemensam ambition om att skapa något värdigt och beständigt genomsyrade hela arbetsplatsen vid vår rundvandring i och kring Askims nya landmärke – det framtida församlingshemmet.

Läs referatet och titta på bilder

Rätt kurs mot framtiden …

Göteborgs Byggmästareförening tycks ha goda kontakter med högre makter. Byggkonjunkturen seglar stabilt vidare i förlig vind och när det var dags för den årliga skärgårdsturen – ja, då upphörde regnvädret precis i samma ögonblick som förtöjningarna släpptes och ångbåten gled ut från Stenpiren.

Läs referatet från utflykten med Bohuslän