• Namn Organisation
 • En deltagare från ABCD bygg
 • En deltagare från ADA Seniorhus
 • En deltagare från ADASeniorhus
 • En deltagare från Byggföretagen
 • En deltagare från Castellum
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers masterstudent,
 • En deltagare från Derome
 • En deltagare från Derome Hus AB
 • En deltagare från F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • En deltagare från Fastighets AB Balder
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Hollertz & Stenvall AB
 • En deltagare från Husvärden AB
 • En deltagare från Husvärden AB
 • En deltagare från Ikano Bostad
 • En deltagare från Ivar Kjellberg Byggnads AB
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från KYH
 • En deltagare från KYH
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från Kålltorps Projektutveckling
 • En deltagare från Kålltorps Projektutveckling
 • En deltagare från Kålltorps Projektutveckling AB
 • En deltagare från Peab Bostad AB
 • En deltagare från Serneke Group
 • En deltagare från Sjögren Projekt & Byggledning AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skeppsviken
 • En deltagare från Step1
 • En deltagare från Sweco Sverige AB (stipendiat 2020)
 • En deltagare från tankeochtext
 • En deltagare från Tomas Saxborn
 • En deltagare från Tornstaden
 • En deltagare från Torslanda Fastigheter
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från walgroup
 • Totalt 43 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Hur fungerar marktilldelningen inom Göteborgsregionen?

Webbsänt seminarium · 2021-03-09

 • Hur agerar regionens kommuner när det gäller markanvisningar, och hur ser processen ut inom de olika kommunerna?
 • Vilka byggaktörer lyckas bäst vid marktilldelning, och vilka kriterier används i urvalsprocessen?
 • Hur ser fördelningen ut mellan anbudsanvisning och direktanvisning, och finns det några tydliga trender?

Ja, dessa och många fler intressanta frågeställningar behandlas i studien Markanvisningar i Göteborgsregionen 2016-2019 som företaget Sharing Capabilities genomfört på uppdrag av Byggföretagen Väst och Göteborgs Byggmästareförening. Studien omfattar cirka 200 markanvisningar inom elva av Göteborgsregionens tretton kommuner och innehåller även jämförelser med både Stockholm och Malmö.

Tisdagen den 9 mars bjuder Göteborgs Byggmästareförening in till en digital presentation av studien samt utbyte av idéer och erfarenheter. Presentationen, som kommer att göras av Johan Brisvall, projektledare vid Sharing Capabilities, sker via Teams. Länk till mötet skickas ut måndag den 8 mars.

Välkommen!

Christina Lööf
Göteborgs Byggmästareförening
070-205 99 61 · christina.loof@gbgbf.se

Praktisk information

 • Datum: Tisdag den 9 mars 2021
 • Tid: Klockan 11:00 till 12:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Teams – länk skickas ut till deltagarna
 • Upplysningar: Anmäl dig senast torsdagen den 4 mars