• När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.
 • Integritetspolicy – information om hur GBF behandlar personuppgifter
   
 • Namn Organisation
 • Mariette Hilmersson Castellum
 • Anders Berne DAB
 • Mikael Lakatos DAB Group AB
 • Tomas Gustafson Ernst Rosén AB
 • Jonas Steen F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • Christina Lööf Göteborgs Byggmästareförening
 • Ingela Björndahl Kålltorps Bygg
 • Helena Tellberg PEAB
 • Bertil Nilsson Pers medlem,valutskott
 • bengt kron PWC
 • shahroz sahba Serneke
 • Stefan Sjögren Sjögren Projekt & Byggledning AB
 • Charlotta Cvach Skanska
 • Lars O. Carlsson tankeochtext
 • Magnus Dahlberg Tommy Byggare AB
 • Johan Ekberg Torslanda Entreprenad AB
 • Jonas Öberg Öbergs Byggnads AB
 • Totalt 17 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Inbjudan till föreningsstämma 2021

Föreningens stadgar, paragraf fem, förmedlar följande formella fakta:

”Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före utgången av april månad.

Kallelse till föreningsstämma sker minst 14 dagar före mötet per brevpost till envar medlem (medlemsföretag, personlig medlem och hedersmedlem). I kallelsebrev utsättes tid och plats för stämman samt anges dagordningen för stämman.”

Tid och plats” är onsdagen den 28 april 2021 klockan 17.00 och platsen är … var helst du behagar.* Och därmed var det formella klart …

*) Du väljer själv din plats… på bygget, vid havet, i huset, med hunden, under korkeken, över huvudtaget eller precis där du själv önskar, bara du har täckning. Nej, inte på banken, utan naturligtvis på Internet – mötet genomförs nämligen precis som i fjol digitalt.

Teams lär trots allt skydda betydligt bättre än munskydd och möjliggör dessutom att hålla riktigt stora avstånd. Det gäller att minimera smittorisken …

Fjolårets udda föreningsstämma, via dataskärm, tycks därmed redan nu ha blivit en tradition och vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att delta på distans!

Stipendiet Byggmästaren har av gammal hävd delats ut i samband med föreningens stämma, men nu mera är allt omvänt …

Stipendiekommittén kommer inför stämman att ha utsett årets stipendiater, men överlämning av diplom och vinnarnas presentation genomförs först till hösten då vi hoppas kunna mötas på Ekmansgatan och få träffas på riktigt!!!

Program

17.00 – Föreningsstämma enligt föreningens stadgar

Möteshandlingar

Välkommen!

Stephan Woodbridge, ordförande
Christina Lööf, VD

Praktisk information

 • Datum: Onsdag den 28 april 2021
 • Tid: Klockan 17:00 till 18:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Teamsmöte, länk till mötet skickas ut den 27 april
 • Upplysningar: Anmälan senast den 22 april