• Namn Organisation
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs Fasadputs AB
 • En deltagare från Hollertz & Stenvall AB
 • En deltagare från Högskolan i Borås/Samhällsbyggnad
 • En deltagare från Peab Fastighetsutveckling AB
 • En deltagare från PEAB Sverige AB
 • En deltagare från Prolog
 • En deltagare från Serneke Anläggning AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från tankeochtext
 • En deltagare från Trädgårdskonsulten
 • Totalt 15 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

BoStad2021 – Deadline is king och andra lärdomar så här långt

BoStad2021 är en satsning som ska ge 7 000 nya bostäder till år 2021, utöver det ordinarie bostadsbyggandet i Göteborg.

En forskargrupp från Chalmers har sedan januari 2016 följt arbetet i syfte att bland annat utvärdera satsningens nya arbetssätt. De kommer också att dokumentera viktiga lärdomar från projektet, vilka vi förhoppningsvis kan ta med oss i de ordinarie processerna.

Forskargruppen har i dagarna kommit ut med delrapport 2, vilken kommer att presenteras vid seminariet. För denna presentation står Anders Svensson, Professor of the Practice i Arkitekturens ledarskap och management vid Chalmers.

Fika står framdukat från klockan 14:45 och föredraget startar klockan 15:00.

Missa inte detta viktiga och högaktuella seminarium om bostadsbyggandet i Göteborg – varmt välkommen!

Christina Lööf · Göteborgs Byggmästareförening · christina.loof@gbgbf.se

Praktisk information

 • Datum: Onsdag den 4 april 2018
 • Tid: Klockan 14:45 till 16:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Ekmansgatan 1, Göteborg · Karta
 • Upplysningar: Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast den 2 april