• Namn Organisation
 • En deltagare från AF Bygg Göteborg AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Besab
 • En deltagare från Gatu och Väg Väst AB
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs Fasadputs AB
 • En deltagare från MVB Astor Bygg AB
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från PEAB Sverige AB
 • En deltagare från Student Chalmers
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier
 • En deltagare från tankeochtext
 • En deltagare från VBK
 • En deltagare från VBK
 • Totalt 16 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Arbetsklimat och personalbrist påverkar den psykiska hälsan

Växande arbetsbördor kan ha negativ inverkan på psykiska välmående, stressnivåer och arbetsprestationer. Detta är fenomen som just nu är högaktuella inom den svenska byggindustrin där en stabil högkonjunktur inte tycks kunna locka till sig tillräckligt med personalresurser. Den nuvarande situationen har också fått forskare att titta närmare på byggbranschen, och bland annat intressera sig för frågor kring stress och stressrelaterade problem:

 • Vad är det som gör de anställda inom byggsektorn stressade?
 • Hur påverkar högkonjunktur och personalbrist hälsan hos medarbetarna?
 • Eller är det organisation, kultur och attityder som stressar?

Detta är viktiga och avgörande frågor för att kunna vidta nödvändiga åtgärder så att branschen kan såväl utveckla som behålla dagens och framtidens medarbetare.

Dessa frågor behandlas också i den mastersuppsats som Chalmersstudenterna Sara Blomkvist och Rikard Hagen nyligen slutfört. Efter att ha genomfört empiriska studier, enkätundersökningar och intervjuer rekommenderar de ett flertal intressanta förbättringsområden i syfte att förebygga ohälsa.

Torsdag den 15 juni bjuds Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar på ett unikt tillfälle att få en presentation av studien, möjligheter att ställa frågor till studenterna samt chans till utbyte av idéer och erfarenheter. Vi inleder med fika klockan 14:30 och presentationen startar 15:00.

Missa inte denna chans att få tips om vad byggbranschen kan göra för att motverka stress och psykisk ohälsa!

Christina Lööf
Göteborgs Byggmästareförening
031-20 04 60 · christina.loof@gbgbf.se

Praktisk information

 • Datum: Torsdag den 15 juni 2017
 • Tid: Klockan 14:30 till 16:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Ekmansgatan 1, Göteborg · Karta
 • Upplysningar: Anmäl dig senast måndag den 12 juni