Namn Organisation
Deltagare från DAB Group AB
Deltagare från Grundförstärkningar i Göteborg AB
Deltagare från GÖAF Byggservice AB
Deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
Deltagare från Källfelt Byggnads AB
Deltagare från Källfelt Byggnads AB
Deltagare från Sjögren Byggnads AB
Deltagare från tankeochtext
Deltagare från Ängegärde Bygg AB
9 deltagare

Västlänken station Centralen

Studiebesök för medlemmar den 25 maj

Deletapp Centralen är den östligaste sträckan av Västlänken och arbetsområdet sträcker sig från E6 till Lilla Bommen. Etappen omfattar bland annat en bro över E6 i öst, en ny underjordisk station och cirka två kilometer anslutande tågtunnel. Mer information finns hos Trafikverket.

Göteborgs Byggmästareförening bjuder in medlemmar till ett studiebesök den 25 maj, där vi får höra mer om projektet och även gå ner i tunnlarna.

Program

  • 13:00 – 13.30 – Agneta Eklund från Trafikverket informerar om Västlänken
  • 13.30 – 13.50 – Ombyte till skyddsutrustning
  • 13.50 – 15.00 – Rundvandring med byggledare Tobias Petersson, Trafikverket

Övrig information

  • Krav på skyddsutrustning bestående av hjälm, skyddsglasögon, skor samt varselväst (finns att låna, uppge behov vid anmälan).
  • Kläder bör vara oömma då det kan bli lerigt.
  • Anmälan så snart som möjligt via länk ovan, dock senast den 17 maj.
  • Antalet deltagare är på grund av säkerhetsskäl begränsat till 10 personer.

Frågor?

Gabriella Lörnbo
076-858 83 38
gabriella.lornbo@gbgbf.se

Praktisk information

Datum: Onsdag den 25 maj 2022
Tid: Klockan 13:00 till 15:00 · Lägg till i kalender
Plats: Kruthusgatan 17, Göteborg · Karta