Namn Organisation
Ali Isa A-Staffing Construction
Ulrika Stålhammar AFRY
Deltagare från AFRY
Veronika Sannerholm Byggbranschens Utbildningscenter
Deltagare från Byggföretagen
Erica Steen Byggföretagen
Cecilia Winberg Byggföretagen
Josefine Nyman Byggföretagen- BUC
Anders Guldbrandsson Byggnadsfirman O. A Tobiason AB
Staffan Hagstedt Byggnadsfirman O. A Tobiason AB
Deltagare från Forsen AB
Stefan Hollertz Göteborgs Byggmästareförening
Gabriella Lörnbo Göteborgs Byggmästareförening
Deltagare från Kaka Arkitekter
Deltagare från Kaka Arkitekter AB
Deltagare från Kaka arkitekter AB
Deltagare från Kaka arkitekter AB
Sara Brännström Kålltorps Bygg
Josephine Hennevelt MAY Project Support AB
Jimmy Eriksson ProWork
Christian Duarte Prowork Kompetens AB
Ulf Wiberg Wasa Teknik Bygg AB
Lars O. Carlsson tankeochtext
23 deltagare

Ledarskap med omtanke

Framtidsseminarium på Ekmansgatan · 7 december

Bygg- och fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov och fokus på integration är en viktig fråga i detta sammanhang. Forskning visar det är en god investering att du som ledare har, och visar, en omtänksam och inkluderande attityd för att lyckas rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Göteborgs Byggmästareförening bjuder in sina medlemmar till ett framtidsseminarium på temat Ledarskap med omtanke.

Gabriela Jones föreläser om compassion-fokuserat ledarskap.

I takt med att svenskarna blir allt fler ökar även antal fastigheter, både bostäder och arbetsplatser. Detta samtidigt som det äldre beståndet av byggnader både behöver förvaltas och underhållas. Framtida pensionsavgångar förväntas öka bristen på arbetskraft. Något måste göras, vi måste tänka om – omtanke bör vara en framgångsfaktor.

Gabriela Jones, psykolog och specialist inom organisation och ledarskap, menar att ett compassion-fokuserat ledarskap är en nyckel till att lösa denna utmaning. Kort sammanfattat så menas med detta att arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar där alla verksamheter får stöd för att skapa ett utvecklande och hållbart arbetsliv.
Vad behöver ledare i vår bransch i form av nya kunskaper och attityder?

Gabriela Jones berättar om hur du ska tänka och agera för att behålla dagens medarbetare och attrahera framtidens. Hon vill att framtidens ledare verkar för en medkännande värld, för värdighet och respekt.

Antalet deltagare vid seminariet är begränsat till 50 personer och vi bjuder på lite eftermiddagsfika i form av kaffe i kopp med dopp.

Praktisk information

  • Datum: Torsdag den 7 december 2023
  • Tid: Klockan 15:00 till 16:30 · Lägg till i kalender
  • Plats: Byggarnas Hus, Ekmansgatan 1, Göteborg · Karta
  • Upplysningar:

    Anmälan senast torsdag den 30 november. Begränsat antal deltagare, anmäl dig så snart som möjligt.