• Namn Organisation
 • Peter Schyum BI
 • Bert Luvö Chalmers
 • En deltagare från F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • Sven Steen F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • Ahmet Turan Uzun Galaxen Bygg
 • Anita Sjöberg Galaxen Bygg
 • Ola Nässlander Galaxen Bygg
 • En deltagare från Galaxen Bygg
 • Janet Larsson Galaxen Bygg
 • Christina Lööf Göteborgs Byggmästareförening
 • Stefan Hollertz Hollertz & Stenvall AB
 • Peter Boström Källfelt Byggnads AB
 • Martin Ekström Källfelt Byggnads AB
 • Henri Lindberg Källfelt Byggnads AB
 • Rickard Stocks Kålltorps Bygg
 • Ingela Björndahl Kålltorps Bygg
 • Paula Wirdheim MVB Astor Bygg
 • Johannes Öberg Peab Fastighetsutveckling AB
 • Hannes Enqvist Serneke
 • Cindy Jonsson Skanska Sverige AB
 • Jaquline DeCerein Skanska Sverige AB
 • petra sedelius Sveriges Byggindustrier
 • Lars O. Carlsson tankeochtext
 • Michael Lööf Trädgårdskonsulten
 • Totalt 24 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Mölndals Galleria – planer blir verklighet

Centrala Mölndal genomgår en stor förnyelse då nya bostäder och arbetsplatser växer fram parallellt med utvecklingen av Mölndals Galleria. Gallerian kommer vid öppningen i höst att innehålla 24 000 kvadratmeter handel och 70 butiker, caféer och restauranger.

Projektet utvecklas gemensamt av Citycon och NCC Property Development. Den gamla handelsfastigheten är riven och fram växer en modern tätortsgalleria.

NCC Construction Sverige bjuder in Byggmästareföreningens medlemmar till ett studiebesök på Mölndal Galleria. Projektet är i slutet av byggarbetena och den 27 september invigs gallerian. Vi startar med information om projektet på NCC:s platskontor och därefter genomförs en rundvandring på arbetsplatsen.

Välkommen!

Christina Lööf
Göteborgs Byggmästareförening
070-205 99 61 · christina.loof@gbgbf.se

Praktisk information

 • Datum: Onsdag den 20 juni 2018
 • Tid: Klockan 14:30 till 16:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: NCC:s projektkontor, Brogatan 9 i Mölndal · Karta
 • Upplysningar: Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast den 18 juni. Medtag om möjligt hjälm, väst och skyddsglasögon.