Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar till våra aktiviteter

  • Årsmöte med stipendieutdelning, Göteborgs Byggmästareförening 2015
©Foto: Peter Widing
  • Välkommen till GBF

    Göteborgs Byggmästareförening (GBF) verkar som en visionär och positiv inspirationskälla för att stärka byggbranschens attraktivitet och byggandets utveckling.

    Genom möten, konferenser och andra aktiviteter skapar vi ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och representanter för samhälle och näringsliv.

    Läs mer om vad vi gör